Good


Iran phone codes
Iran phone codes of cities starting with 1

Iran telephone codes

Cities phone codes sorted by area code

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CityArea codePhone number lengthType of connection
Babol111*******Phone
Mazandaran111*******Phone
Miz Babol11126*****Phone
Mazandaran112*******Phone
Soorak112243****Phone
Esbo Kola112323****Phone
Soltan Mohammad Taher112327****Phone
Karim Kola112332****Phone
Noshirvan Kola112334****Phone
Daroonkolaye Gharbi112335****Phone
Done Sar112336****Phone
Daroonkola Sharghi112337****Phone
Shoob Kola112342****Phone
Kazem Beygi112344****Phone
Ghanj Afrooz112345****Phone
Baha Mir Kola112348****Phone
Kashtli112352****Phone
Mirood Posht112353****Phone
Rament112354****Phone
Valo Kola112355****Phone
Hari112356****Phone
Rooshan Abad112357****Phone
Ahangar Kola112362****Phone
Allah Shah112364****Phone
Marzhkola112365****Phone
Marzikola112366****Phone
Deraz Kola112368****Phone
Otagh Sara112372****Phone
Helidashat112373****Phone
Darzi Kola112374****Phone
Bala Ahmad Chale Ee112376****Phone
Kamangar Bar Semnan112378****Phone
Bishe Sara112383****Phone
Gatab112384****Phone
Harikande112386****Phone
Allah Roodbar112387****Phone
Bala Baziar112388****Phone
Ard Kola112426****Phone
Zargar Mahale112426****Phone
Varmatoon112427****Phone
Pichakola112428****Phone
Ghavan Kola112432****Phone
Andi Kola112434****Phone
Div Dashat112437****Phone
Amin Abad112438****Phone
Khoshvardpey112452****Phone
Diva112454****Phone
Bayi Kola112467****Phone
Geloogah Band Chi112472****Phone
Zavare Deh112475****Phone
Amir Kola112476****Phone
Kardikola112476****Phone
Ari112482****Phone
Poost Kola112483****Phone
Babolsar11252*****Phone
Daryakenar11252*****Phone
Arab Kheil112532****Phone
Bahmanmir112535****Phone
Babol Posht112538****Phone
Roodbast112545****Phone
Khoshkrood112547****Phone
Valik Roodposht112548****Phone
Kole Bast112557****Phone
Feridoon Kenar11256*****Phone
Navayi Mahale112573****Phone
Soote112574****Phone
Azbaran112575****Phone
Kardgir Mahale112577****Phone
Toole Sara112578****Phone
Farim112582****Phone
Amol121*******Phone
Mazandaran121*******Phone
Mazandaran122*******Phone
Miz Amol122126****Phone
Mikhrani122232****Phone
Vasati Kola122233****Phone
Ghale Kesh122234****Phone
Saeech Mahale122235****Phone
Eskoo Mahale122242****Phone
Hashtel122244****Phone
Kaligsar122245****Phone
Oortashat122248****Phone
Roodbar122248****Phone
Sharak Sanati Amol122252****Phone
Oojak122253****Phone
Ooji Abad122254****Phone
Shahne Kola122255****Phone
Sorkhkola122256****Phone
Tamsak122256****Phone
Dang Pia122257****Phone
Hosin Abad Litkooh122263****Phone
Ajvar Kola122264****Phone
Kook Deh122265****Phone
Firooz Kola122266****Phone
Bansar Kola122268****Phone
Pasha Kola122277****Phone
Kamangar Kola122278****Phone
Mohamad Abad122288****Phone
Aab Ask122322****Phone
Poolvar122324****Phone
Rine Larijan122325****Phone
Gazanak122327****Phone
Nava122328****Phone
Niak122334****Phone
Dinan122335****Phone
Abgarm122336****Phone
Vana122337****Phone
Ira122338****Phone
Alade Noor122422****Phone
Ooz Kola122427****Phone
Nahie122428****Phone
Yoosh122433****Phone
Yalrud122434****Phone
Minak122436****Phone
Kamrood122442****Phone
Chamestan122522****Phone
Joorband122525****Phone
Ahoo Dasht122526****Phone
Banafshe Deh122527****Phone
Shir Kola122528****Phone
Saadat Abad122532****Phone
Alamdeh12262*****Phone
Noor12262*****Phone
Izad Shahr122623****Phone
Solia Koti122634****Phone
Rostam Rood122644****Phone
Hasan Abad122655****Phone
Ahi Mahale122724****Phone
Kheshtsar122727****Phone
Sarkhorood122728****Phone
Koloodeh122733****Phone
Bishe Kola122738****Phone
Khane Darya122742****Phone
Ahlam122743****Phone
Azademoon122743****Phone
Kale Marz Rood Posht122744****Phone
Marij Mahale122745****Phone
Marzangoo122746****Phone
Ghaemie122747****Phone
Mo'Alem Kola122748****Phone
Abdo Llah Abad122752****Phone
Eskande122753****Phone
Vazik122753****Phone
Haji Kola Bozorg122754****Phone
Ahmad Abad Kalij122755****Phone
Yamchi Matoorij122757****Phone
Kenes Marz122758****Phone
Baoodeh Sofla122762****Phone
Shomia122763****Phone
Barjande122765****Phone
Sharafati122765****Phone
Shah Koti122766****Phone
Mahmood Abad12277*****Phone
Ghaemshahr123*******Phone
Mazandaran123*******Phone
Mazandaran124*******Phone
Chaghte Kola124233****Phone
Khorma Kola124235****Phone
Khatir Kola124236****Phone
Div Kola124237****Phone
Tarsi Kola124243****Phone
Ghadi Kola Bozorg124244****Phone
Gharakhil124245****Phone
Pash Kola124246****Phone
Abookhil Arte124256****Phone
Almashir124262****Phone
Vasati Kola124266****Phone
Rekab Dar Kola124267****Phone
Sangtab124273****Phone
Reikande124276****Phone
Jooibar124322****Phone
Doone Chal124327****Phone
Sarv Cola124332****Phone
Larim124335****Phone
Anar Marz124336****Phone
Rokni Kola124338****Phone
Shoorka124342****Phone
Ayat Mahale124343****Phone
Pahnab124345****Phone
Kohi Khil124346****Phone
Kord Kola124346****Phone
Meyandeh124347****Phone
Bizaki124348****Phone
Shirgah124422****Phone
Koti Late124426****Phone
Kolij Kheil124428****Phone
Boor Kheil124434****Phone
Ivak124434****Phone
Pol Sefid124522****Phone
Varsak124526****Phone
Alashat124533****Phone
Zirab124535****Phone
Gilan131*******Phone
Rasht131*******Phone
Miz Rasht131126****Phone
Anzali132*******Phone
Gilan132*******Phone
Emamzade Hashem132322****Phone
Balasbaneh132323****Phone
Balsine132323****Phone
Bijar Kenar132325****Phone
Seyghalan132326****Phone
Pirbazar132332****Phone
Taraz Kooh132334****Phone
Fakhab132336****Phone
Shahre Sanaaty Raht132338****Phone
Falkade132342****Phone
Aghasyed Sharif132344****Phone
Khomam132422****Phone
Ashkik132426****Phone
Taml Shir Kooh132427****Phone
Tabsieh132428****Phone
Gorkoyeh132432****Phone
Noshar132433****Phone
Jirkooh132434****Phone
Chokam132435****Phone
Khoshke Bijar132436****Phone
Feshangeh132442****Phone
Kate Sarvlat132443****Phone
Dafchah132444****Phone
Haji Bekandeh132445****Phone
Kolah Chahe Dovom132446****Phone
Shijan132447****Phone
Roodposht132448****Phone
Chaparpard132452****Phone
Vishka132453****Phone
Allah Ka132454****Phone
Shahrestan132455****Phone
Barmcheh Ghavam132456****Phone
Mobarak Abad132457****Phone
Lasht Nesha132462****Phone
Jalidan132465****Phone
Joposht132466****Phone
Ziba Kenar132468****Phone
Fakhr Abad132472****Phone
Lichah132473****Phone
Gafshe Lasht Nesha132474****Phone
Aj Buzayeh132475****Phone
Astalak132476****Phone
Lashak132477****Phone
Limoo Chah132478****Phone
Ezhdeha Balooch132482****Phone
Jirande132483****Phone
Koochesfahan132522****Phone
Choolab132526****Phone
Ebrahim Sara132526****Phone
Taromsar132535****Phone
Fashtam132536****Phone
Kenar Sar132542****Phone
Goorabesar132543****Phone
Gilvadashtan132544****Phone
Lolman132545****Phone
Mojdeh132546****Phone
Shekar Sara132547****Phone
Sade132554****Phone
Sangar132572****Phone
Shghachi132574****Phone
Vishkanak132576****Phone
Baz Ghale132578****Phone
Nashr Va Gol132583****Phone
Sarvandan132584****Phone
Gil Parde Sar132585****Phone
Delche132586****Phone
Saravan132587****Phone
Ghazian132588****Phone
Roodbar132622****Phone
Kelshotor132627****Phone
Ganje132632****Phone
Oskoolak132634****Phone
Jamal Abad132635****Phone
Rostam Abad132637****Phone
Looshan132642****Phone
Manjil132644****Phone
Charmahal132646****Phone
Bare Sar132647****Phone
Jovin132648****Phone
Share Bijar132672****Phone
Nash132678****Phone
Noode132678****Phone
Toojakabon132682****Phone
Nesfi132683****Phone
Dashtvil132684****Phone
Estalkh Jan132685****Phone
Shir Kooh132686****Phone
Chalkasar132687****Phone
Jirande132692****Phone
Goofel132693****Phone
Kalishm132698****Phone
Fooman132722****Phone
Jiran132732****Phone
Ghale Roodkhan132733****Phone
Khoshknoodahan132734****Phone
Elyan132737****Phone
Loolman Fooman132742****Phone
Zeide Fooman132743****Phone
Gol Afzan132746****Phone
Gasht132752****Phone
Gooran Pas132753****Phone
Gooshlavandan132754****Phone
Roodpish132755****Phone
Goorab Lishavandan132756****Phone
Masoole132757****Phone
Kas Ahmadan132758****Phone
Boieen132762****Phone
Noode Markhal132763****Phone
Shaft132782****Phone
Chamachah132784****Phone
Nasir Mahale132785****Phone
Dobakhshar132787****Phone
Shalma132788****Phone
Kohneh Rrood132792****Phone
Shad Khal132792****Phone
Sheikh Mahale132792****Phone
Ahmad Sar Gurab132793****Phone
Mojdeheh132794****Phone
Jire132795****Phone
Kamsar Bozorg132796****Phone
Siah Mazegi132797****Phone
Khatiban132798****Phone
Laghan132799****Phone
Gilan141*******Phone
Lahishjan141*******Phone
Gilan142*******Phone
Barkoosara142233****Phone
Balar Va Dishab142235****Phone
Pahmadan142237****Phone
Hasanali Deh142238****Phone
Nobijar Mahale142242****Phone
Koshal142243****Phone
Roodanbe142244****Phone
Sarsheke142245****Phone
Satl Sar142246****Phone
Sheykh Ali Kalate142248****Phone
Ahandan142254****Phone
Lialestan142257****Phone
Sarajar142263****Phone
Kachlam142265****Phone
Lafamjan142267****Phone
Emam Deh142273****Phone
Naser Kiadeh142274****Phone
Koorande142275****Phone
Siah Kal142322****Phone
Pashaki Paeen142325****Phone
Feshtchal142326****Phone
Anarestan142327****Phone
Deilaman142342****Phone
Azberam142343****Phone
Astane Ashrafie142422****Phone
Tajan Gooke142426****Phone
Choor Koochan142427****Phone
Pooshel142432****Phone
Karseidan142433****Phone
Sheshgol142434****Phone
Kisom142435****Phone
Lofoot142437****Phone
Mashk142437****Phone
Chardeh142438****Phone
Dakhel142443****Phone
Kohneh Rood142445****Phone
Sherfshadeh142445****Phone
Gildeh142447****Phone
Noghre Deh142477****Phone
Hasan Bekande142478****Phone
Bandar Kia Shahr142482****Phone
Dehkah142486****Phone
Leskookelay142487****Phone
Lookh142488****Phone
Dehshal142492****Phone
Pakaposht142493****Phone
Dargah142494****Phone
Salkade142495****Phone
Safrabaste142496****Phone
Dastak142498****Phone
Gorab Javar142499****Phone
Langrood14252*****Phone
Saadat Mahaleh142533****Phone
Chamkhane142534****Phone
Leila Kooh142536****Phone
Fatide142538****Phone
Shalman142542****Phone
Koomle142544****Phone
Nalkeya Shahr142546****Phone
Lukelayeh142547****Phone
Moridan142548****Phone
Otagh Var142553****Phone
Gol Sefid142554****Phone
Haji Sara142558****Phone
Paykiade142562****Phone
Chaf142566****Phone
Roodsar14262*****Phone
Reza Mahale142632****Phone
Chaikhan142633****Phone
Tamjian142634****Phone
Siahkal Rood142635****Phone
Ghasem Abad Olya142636****Phone
Rooshan Absar142637****Phone
Chaboksar142642****Phone
Vajargah142646****Phone
Davisara142647****Phone
Ghasem Abad Sofla142648****Phone
Ooshian142652****Phone
Lashkajan142653****Phone
Kelachay142658****Phone
Omlesh142722****Phone
Shabkhoosalat142726****Phone
Soyer142727****Phone
Holosara142732****Phone
Sorkooh142733****Phone
Jirgoorabar142734****Phone
Garkerood142735****Phone
Karafsan142736****Phone
Jookarsar142737****Phone
Joposht142737****Phone
Rahim Abad142762****Phone
Mazandaran151*******Phone
Sari151*******Phone
Miz Sari151126****Phone
Mazandaran152*******Phone
Sharafdar Kola152322****Phone
Seied Mahale152323****Phone
Sangtarashsn152324****Phone
Ghertikola152325****Phone
Pahne Kola152326****Phone
Marmat152327****Phone
Firooz Kande152328****Phone
Akand152332****Phone
Panbe Zarkati152332****Phone
Hamid Abad152334****Phone
Amre152335****Phone
Golma152336****Phone
Panbe Choole152338****Phone
Kharkesh152344****Phone
Khoram Abad152345****Phone
Khazar Abad152346****Phone
Tooghdar152347****Phone
Safar Kheil152348****Phone
Yarkola152348****Phone
Farhangian152352****Phone
Sorkhkola152352****Phone
Ooja Mahale152355****Phone
Ezat Al-Din152358****Phone
Machak Posht152363****Phone
Tirkola152363****Phone
Tangeh Lateh152365****Phone
Hoolar152367****Phone
Isa Khandagh152368****Phone
Samskande152372****Phone
Velashkola152373****Phone
Damir152374****Phone
Mahforoojak152375****Phone
Gile Kola152376****Phone
Darab Kola152378****Phone
Soorak152422****Phone
Eslam Abad152432****Phone
Esrom152433****Phone
Jamkhane152433****Phone
Badle152434****Phone
Tighde152435****Phone
Valooja152436****Phone
Zid Sofla152437****Phone
Bazmin Abad152438****Phone
Barijan152443****Phone
Ghale Sar152443****Phone
Oomal152443****Phone
Barge152445****Phone
Makeran152446****Phone
Var Kola152447****Phone
Varandan152447****Phone
Tazeabad152452****Phone
Behshahr15252*****Phone
Nozar Abad152534****Phone
Rostam Kola152536****Phone
Hosein Abad152543****Phone
Asiab Sar152544****Phone
Koohestan152544****Phone
Amir Abad152545****Phone
Bandar Amir Abad152546****Phone
Neka15256*****Phone
Atrab152572****Phone
Behzad Kola152572****Phone
Korshid152573****Phone
Kamishan152574****Phone
Siavash Kola152575****Phone
Tus Kola152575****Phone
Zarndin152576****Phone
Chanargon152577****Phone
Miangole152577****Phone
Kolt152578****Phone
Tazeabad152583****Phone
Chalmardi152585****Phone
Alokandeh152586****Phone
Haji Mahaleh152586****Phone
Baye Kola152587****Phone
Geloogah152622****Phone
Khalil Mahale152643****Phone
Tile No152645****Phone
Mehdi Raje152663****Phone
Reihan Abad152664****Phone
Tirtash152665****Phone
Ghale Payan152666****Phone
Pasand152668****Phone
Saroo152668****Phone
Kiasar152722****Phone
Mazandaran152733****Phone
Mazandaran152734****Phone
Mohamad Abad152762****Phone
Sangdeh152772****Phone
Golestan171*******Phone
Gorgan171*******Phone
Miz Gorgan171126****Phone
Golestan172*******Phone
Gonbad-E Qabus172*******Phone
Golestan173*******Phone
Noodeh Malek173222****Phone
Chahar Bagh173223****Phone
Zangyan173224****Phone
Esfehan Kalate173225****Phone
Gharn Abad173226****Phone
Kafsh Giri173227****Phone
Sadan173228****Phone
Seyyed Miran173228****Phone
Gholi Abad173232****Phone
Foojerd173233****Phone
Shahkooh Sofly173234****Phone
Karim Abad173235****Phone
Mohamad Abad173236****Phone
Qaleh Mahmod173237****Phone
Gamsak Varsan173238****Phone
Nasr Abad173242****Phone
Hashem Abad173243****Phone
Noomal173244****Phone
Heidar Abad173245****Phone
Ziyarat173246****Phone
Ahangar Mahalleh173247****Phone
Saad Abad173248****Phone
Shamoshak Sofla173252****Phone
Nochaman173253****Phone
Masoom Abad173254****Phone
Gavazn-E-Fars173258****Phone
Mirmahaleh173262****Phone
Shamsabad173262****Phone
Aliabad-E-Kenarshahr173263****Phone
Kalajan Ghajar173264****Phone
Ghorogh173265****Phone
Kamasi173266****Phone
Nodijeh173267****Phone
Sarkhon Kalate173268****Phone
Toorang Tapeh173272****Phone
Tooskestan173274****Phone
Taghi Abad173276****Phone
Jalin173278****Phone
Alu Kalateh173282****Phone
Amir Abad173283****Phone
Marzan Kalateh173287****Phone
Kordkooy173322****Phone
Balajade173332****Phone
Mehtar Kalateh173334****Phone
Chahar Deh173335****Phone
Yesaghi173336****Phone
Sarkalate Kharabe Shahr173337****Phone
Danglan173338****Phone
Karkandeh173342****Phone
Sooteh173342****Phone
Eilvar173343****Phone
Ilvar173343****Phone
Miyan Darreh173344****Phone
Salikandeh173345****Phone
Garmi Mahaleh173346****Phone
Sefid173346****Phone
Bandar Gaz173372****Phone
Gaz173375****Phone
Livan173377****Phone
Nokande173378****Phone
Sartagh173382****Phone
Bandar Gaz173388****Phone
Bandar Torkman173422****Phone
Pang Peykar173432****Phone
Sigval173433****Phone
Ghareh Tapeh173434****Phone
Ghareh Ghashli173435****Phone
Ghareh Soo173436****Phone
Gomishan173462****Phone
Gharnjik Nazar Akhvand173472****Phone
Ghargh Va Banavar173473****Phone
Chapaghli173474****Phone
Seid Kala173474****Phone
Arkh Bozorg173475****Phone
Khaje Nafs173476****Phone
Char Gholi173477****Phone
Alin Takhmagh173478****Phone
Ghaleh Jigh Bozorg173482****Phone
Saghar Tapeh173483****Phone
Khaje Lar173484****Phone
Aslam Tapeh173485****Phone
Eslam Tapeh173485****Phone
Basirabad173486****Phone
Agh Ghola173522****Phone
Sahne Sofla173532****Phone
Gary Doji173533****Phone
Ghari Dooji173533****Phone
Pampi173534****Phone
Yampi173534****Phone
Ghorban Abad173535****Phone
Mirza Ali Yalghi173536****Phone
Bahlkeh Dashli173537****Phone
Ata Abad173538****Phone
Ghangharmeh173542****Phone
Do Ganji173543****Phone
Gharanjik Poor Aman173544****Phone
Dalijeh173545****Phone
Shoorhayat173545****Phone
Ooch Tapeh173546****Phone
Ghoshjan Abad173547****Phone
Yalme Salian173548****Phone
Onagh Yaghli173552****Phone
Ongh Yaghla173552****Phone
Shaftaloo Bagh173553****Phone
Bahlkeh Shikh Mosa173554****Phone
Aghzabir173556****Phone
Ghezli173557****Phone
Jahan Abad173558****Phone
Pirvash Sofla173572****Phone
Anbar Aloom173573****Phone
Chin Sibli173574****Phone
Shahrak Sanaji Agh Ghola173575****Phone
Amin Abad173577****Phone
Ali Abad Katool17362*****Phone
Ali Abad173622****Phone
Ghare Balagh173632****Phone
Sang Dooyn173633****Phone
Barfetan173636****Phone
Aloosta173637****Phone
Alvesta173637****Phone
Haji Abad173637****Phone
Khaji Abad173637****Phone
Haji Kalate173638****Phone
Badragh Nori173642****Phone
Hakim Abad173643****Phone
Koochak Nazar Khani173644****Phone
Odak Doji173646****Phone
Shirang173647****Phone
Azad Tapeh173648****Phone
Mazraee Katool173657****Phone
Golestan174*******Phone
Haji Ghoshan174223****Phone
Kaskan Ghojan174224****Phone
Arab Sarang174225****Phone
Abadan174226****Phone
Emar Mala Sary174234****Phone
Baghli Marameh174235****Phone
Salagh Noory174236****Phone
Ghhol Haji174238****Phone
Hali Akhoond174242****Phone
Bi Bi Shirvan174243****Phone
Egdar Alya174244****Phone
Fajr174245****Phone
Malek Ali Tapeh174247****Phone
Sarje Kor174252****Phone
Mola Ali Tappeh174253****Phone
Igdar Sofla174254****Phone
Obeh Mohammad Eymar174255****Phone
Bailer174257****Phone
Oghcheli Sofla174258****Phone
Balooch Abad174263****Phone
Ka Ka174263****Phone
Koochak Khortoom174265****Phone
Agh Abad174272****Phone
Salagh Ghayeb174274****Phone
Soltan Ali174275****Phone
Sarli Sofly174277****Phone
Sarli Olia174278****Phone
Digcheh174282****Phone
Karand174322****Phone
Inche Boron174324****Phone
Dashly Boruon174325****Phone
Dozaloom174326****Phone
Gomrok-E-Pol174327****Phone
Kalale174424****Phone
Tamar Ghare Ghoozi174432****Phone
Dahaneh174433****Phone
Ghareh Shoor174436****Phone
Konkoor174437****Phone
Tarajigh174438****Phone
Pish Kamar174442****Phone
Soofiyan174445****Phone
Mola Shaikh Gharadi174448****Phone
Moraveh Tape174472****Phone
Gharnaveh174473****Phone
Golydagh174476****Phone
Sharelegh174476****Phone
Arab Ghareh Haji174482****Phone
Soozesh174488****Phone
Mino Dasht174522****Phone
Ghaleh Ghafeh174532****Phone
Ghalamy174533****Phone
Ghareh Cheshmeh174534****Phone
Dozin174535****Phone
Mohammad Zaman Khan174542****Phone
Takht174544****Phone
Galikesh174583****Phone
Yanghagh174584****Phone
Tangrah174585****Phone
Toranjli174585****Phone
Farsing Farang174587****Phone
Pasang Abad174587****Phone
Agh Ghamish174588****Phone
Sadegh Abad174589****Phone
Ramian174622****Phone
Khanbin174624****Phone
Dar Kalate174626****Phone
Delan174627****Phone
Tooran Fars174632****Phone
Tar Tar Olya174633****Phone
Raza Abad174634****Phone
Zeynab Abad174636****Phone
Araz Gol174637****Phone
Lale Bagh174637****Phone
Azad Shahr174672****Phone
Azad Shahr174673****Phone
Nezam Abad174677****Phone
Ghoor Chaye174682****Phone
Ghazalche Ogh Emam174683****Phone
Till Abad174684****Phone
Noode Khandooz174685****Phone
Fazel Abad174686****Phone
Seyyed Abad174687****Phone
Marz Ban174688****Phone
Soosara174689****Phone
Vamenan174692****Phone
Farsian Ghanchi174694****Phone
Shir Abad174696****Phone
Bandar Anzali181*******Phone
Gilan181*******Phone
Astara182*******Phone
Gilan182*******Phone
Koochak Mahale182225****Phone
Taskooh182226****Phone
Khamiran182228****Phone
Siah Khale Sar182233****Phone
Sangachin182235****Phone
Kapoor Chal182268****Phone
Abkenar182277****Phone
Hasan Rood182278****Phone
Soome Sara18232*****Phone
Goorab Zarmikh182327****Phone
Bahmir182328****Phone
Kasma182332****Phone
Balgor182334****Phone
Posht Masar182335****Phone
Ziabar182336****Phone
Poshtir182337****Phone
Dalivandan182342****Phone
Abatar182343****Phone
Markeyeh182344****Phone
Pishkhan182348****Phone
Tokasht182352****Phone
Koode De182354****Phone
Miandeh182354****Phone
Espand182355****Phone
Ghazede182356****Phone
Golsar182356****Phone
Taher Goorab182358****Phone
Se Sar182363****Phone
Nargestan182373****Phone
Siah Darvishan182374****Phone
Hende Khale182375****Phone
Nokhale Akbary182376****Phone
Bazar Jome182377****Phone
Lif Shagerd182378****Phone
Sasmas182384****Phone
Kharat Mahale182385****Phone
Hasht Par18242*****Phone
Kharjigol182432****Phone
Choobar182434****Phone
Jookandan182435****Phone
Havigh182436****Phone
Shir Abad182436****Phone
Vizneh182437****Phone
Khotbe Sara182438****Phone
Hoyegh182442****Phone
Taki Taze Abad182445****Phone
Navrood182446****Phone
Gamakoh182447****Phone
Ghargh182447****Phone
Esalem Khalife Abad182456****Phone
Khale Sara182457****Phone
Lisar182458****Phone
Rezvanshahr182462****Phone
Chooka182465****Phone
Pare Sar182466****Phone
Khoshabar182467****Phone
Dinachal182468****Phone
Rodbarsar182469****Phone
Ardajan182472****Phone
Shafarood182473****Phone
Dar Sara182475****Phone
Erade182476****Phone
Nokande182477****Phone
Dige Sara182478****Phone
Siah Bil182478****Phone
Masal182482****Phone
Shanderman182485****Phone
Taskooh182487****Phone
Sheikh Neshin182488****Phone
Oolam182492****Phone
Some Sara182493****Phone
Pirsar182495****Phone
Viermooni182532****Phone
Anbaran Mahale182533****Phone
Kanrod182536****Phone
Abas Abad182552****Phone
Londvil182554****Phone
Chaloos191*******Phone
Mazandaran191*******Phone
Miz Chaloos191126****Phone
Mazandaran192*******Phone
Salehan192134****Phone
Hichrood192246****Phone
Kashksara192252****Phone
Kelar Dashat19226*****Phone
Marzan Abad192273****Phone
Pishanboor192274****Phone
Kordichal192275****Phone
Goytar192278****Phone
Kole No192282****Phone
Pardangun192283****Phone
Gajoor192322****Phone
Pool192325****Phone
Kandloos192326****Phone
Meikhsaz192326****Phone
Firooz Kola192332****Phone
Las'Naz192337****Phone
Nimvar192338****Phone
Alavi Kola192362****Phone
Chalandar192364****Phone
Ali Abad Asgar Khan192365****Phone
Kheirood192367****Phone
Ezat192372****Phone
Manoochehr Kola192372****Phone
Khirood Kenar192375****Phone
Salah Kola192377****Phone
Tonekabon19242*****Phone
Kashkoo192432****Phone
Nemat Abad192438****Phone
Azimieh192445****Phone
Shirood192447****Phone
Vali Abad192448****Phone
Soleiman Abad192452****Phone
Lashtoo192453****Phone
Lazin192453****Phone
Abas Abad192462****Phone
Nashtarod192466****Phone
Katra192472****Phone
Kazem Kola192474****Phone
Asb Chin192475****Phone
Salmanshahr192482****Phone
Kelar Abad192492****Phone
Ramsar19252*****Phone
Javaher Deh192533****Phone
Sefid Tameshk192536****Phone
Chalekrood192537****Phone
Llimak192567****Phone


РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Today
Date in various calendars
Gregorian calendar: 15 July 2024
Jewish calendar: 28 Tammuz 5775
Islamic calendar: 28 Ramadan 1436
Chinese calendar: 30 day 5 month 4412 year


Today holidays
Reasons for mms or sms greetings
• Unimwane - Elderly Men Day (Kiribati)
• Saint Swithin's Day (England)
• Vlakernoba - Feast of Our Lady in Blachernae (Georgia)
• Feast Day of Saint Vladimir (Orthodox)
• Feast of Saint Rosalia (Palermo, Italy)
• Cow Appreciation Day (USA)
• National Gummi Worm Day (USA)
• National Tapioca Pudding Day (USA)
• National Respect Canada Day (USA)
Examples of free Sms texts for sending

The soul would have no rainbow had the eyes no tears. - John vance cheney

Broken heart texts for sms messages

Love is a scary thing give from god so every person might treasure it give importance in everything we have

Love texts for sms messages

I'm holding a teardrop for a friend until his heartache and misery end. - Jaesse tyler

Broken heart texts for sms messages

Little keys can open big locks, simple words can express great thoughts. A text from U never fails to make me smile the whole day through

Love texts for sms messages

You're right, I am a lying whore. I lied, size does matters

Break up texts for sms messages

It is very tough to believe a stranger, but if someone loves U more than fish loves water, holds ur hand tight with tears in his eyes & says

Love texts for sms messages

Girl: 'I'm breaking up with you. ' Boy: 'Ok, can I get a last hug? ' *girl hugs boy* girl: 'Wait, are you covered in glue? ' Boy: 'Yeah'

Break up texts for sms messages

If U open my heart, guess what you are gonna see? It's you. True friends are hard to find so I kept you

Love texts for sms messages

A wish for you on boss day hope today is espically filled with the special kind of niceness, you always bring to work happy boss's day

Boss day texts for sms messages

If a big fat man creeps into your bedroom one night and stuffs you into a bag, then do not worry 'Cause I told santa I wanted you for christmas

Love texts for sms messages