Good


Iran phone codes
Iran phone codes of cities starting with 8

Iran telephone codes

Cities phone codes sorted by area code

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CityArea codePhone number lengthType of connection
Hamadan811*******Phone
Miz Hamedan811*******Phone
Kooh Zereh811783****Phone
Dashte811784****Phone
Hamadan812*******Phone
Padegan Ghahreman812222****Phone
Garachogtha812223****Phone
Soolan812224****Phone
Kanjine812226****Phone
Tafrijan812227****Phone
Ansar Al Emam812232****Phone
Alfavat812233****Phone
Gonbad812234****Phone
Abshine812235****Phone
Joorghan812237****Phone
Yekan Abad812248****Phone
Dehpiaz812272****Phone
Sangestan812275****Phone
Shahrak Sanati Booali812278****Phone
Emzajerd812288****Phone
Asad Abad81232*****Phone
Attlaat Hamedan812333****Phone
Tavilane Sofla812343****Phone
Chenar Olya812344****Phone
Chenar Sofla812346****Phone
Mosa Abad812347****Phone
Badkhord812348****Phone
Vandar Abad81235*****Phone
Janat Abad812352****Phone
Nosrat Abad812354****Phone
Yuosef Abad812356****Phone
Lak Lak812357****Phone
Ajin812358****Phone
Bahar812422****Phone
Par Look812432****Phone
Simin Zagheh812433****Phone
Rasool812434****Phone
Hasan Gheshlagh812435****Phone
Mohajeran812436****Phone
Hesam Abad812437****Phone
Aberoomand812438****Phone
Saleh Abad812442****Phone
Hame Kasi812443****Phone
Rah Hamvar812446****Phone
Hosein Abad Ashoori812452****Phone
Lal Jin812452****Phone
Dasjerd Bahar812453****Phone
Latgah812468****Phone
Zaghe812476****Phone
Malek Ashtar812487****Phone
Kaboodar Ahanag812522****Phone
Dagh Dagh Abad812533****Phone
Vian812534****Phone
Koorijan812535****Phone
Shirin Soo812536****Phone
Hatam Abad812537****Phone
Mehdi Abad812538****Phone
Dastjerd812542****Phone
Tasiran812543****Phone
Masjedin812544****Phone
Baban812545****Phone
Oorghin812546****Phone
Khan Abad812547****Phone
Ghabagh Tape812548****Phone
Sardar Abad812552****Phone
Ali Sadr812553****Phone
Amir Abad812554****Phone
Paygah Noozhe812555****Phone
Kord Abad812556****Phone
Roan812557****Phone
Akanlu812558****Phone
Agh Tappeh812562****Phone
Ramishan812564****Phone
Gol Tape812572****Phone
Razan812622****Phone
Shahanjerin812632****Phone
Karafs812633****Phone
Sooratjin812634****Phone
Darjazin812635****Phone
Nezam Abad812636****Phone
Kaj812637****Phone
Navar812638****Phone
Jamishloo812642****Phone
Haryan812643****Phone
Nir812645****Phone
Posht Jin812646****Phone
Soozan812653****Phone
Gharve Da Jazin812656****Phone
Damagh812672****Phone
Baba Nazar812682****Phone
Gav Savar812683****Phone
Khorvande812684****Phone
Choormagh812685****Phone
Soltanabad812686****Phone
Ghayesh812687****Phone
Gheinarje812688****Phone
Famenin812722****Phone
Asle812732****Phone
Negar Khatoon812733****Phone
Setaj812734****Phone
Feiz Abad812735****Phone
Setagh812742****Phone
Ghahavand812762****Phone
Boyook Abad812772****Phone
Gharakhlor812773****Phone
Abdo Al–Rahim812782****Phone
Kermanshah831*******Phone
Miz Kermanshah831126****Phone
Kermanshah832*******Phone
Shahid Asgary832224****Phone
Ghzanchi832228****Phone
Farman832233****Phone
Dehpahn832236****Phone
Karnachy832242****Phone
Qumsheh832244****Phone
Harsin832322****Phone
Chehr832335****Phone
Parivah832336****Phone
Cheshmeh Kabud832337****Phone
Sarmaj832338****Phone
Tasrak Harsin832342****Phone
Bistoon832372****Phone
Bloordi832374****Phone
Bornaj832382****Phone
Mahidasht832462****Phone
Eslam Abad Gharb83252*****Phone
Eslam Abad832532****Phone
Ali Abad832533****Phone
Hasan Abad832535****Phone
Kozaran832536****Phone
Govavar832538****Phone
Momehei832542****Phone
Kalleh Joob832544****Phone
Jamil832562****Phone
Kandhar832564****Phone
Ghale Shian832567****Phone
Gahvare832584****Phone
Javanrod832622****Phone
Ravansar832652****Phone
Hasan Abad Ravansar832656****Phone
Taze Abad832672****Phone
Mir Abad832674****Phone
Yave832722****Phone
Paveh832723****Phone
Choorzi832727****Phone
Gheshlagh Mansoor Eghabi832728****Phone
Shamshir832734****Phone
Deshe832735****Phone
Tazehabad-E-Sar Yas832736****Phone
Ghory Ghale832742****Phone
Hajij832744****Phone
Darian832745****Phone
Nosood832762****Phone
Nodeshe832764****Phone
Bayengan832782****Phone
Bane Vare832784****Phone
Satiary832785****Phone
Kermanshah834*******Phone
Sarpol Zahab834*******Phone
Kermanshah835*******Phone
Habib Vand835227****Phone
Zardeh835232****Phone
Gilangharb835322****Phone
Goor Sefid835327****Phone
Kol Kesh835332****Phone
Kolah Deraz835334****Phone
Karand Gharb835372****Phone
Rijab835375****Phone
Harir835376****Phone
Sar Bagh Golin835382****Phone
Ghasre Shirin835422****Phone
Khosravi835427****Phone
Soomar835462****Phone
Kangavar837*******Phone
Kermanshah837*******Phone
Kermanshah838*******Phone
Karkhane838224****Phone
Aran838225****Phone
Rahmat Abad838226****Phone
Dehlor838228****Phone
Shoorcheh838233****Phone
Hasanabad-E-Kangavar838234****Phone
Gharlagh838237****Phone
Taherabad838242****Phone
Fesh838263****Phone
Goodin838264****Phone
Sahne838322****Phone
Bidsorkh838326****Phone
Darake Ein –Al – Ghas838327****Phone
Sanghar838422****Phone
Sanghar838423****Phone
Satr838433****Phone
Sahanleh838434****Phone
Bavale838436****Phone
Farsinj838437****Phone
Lilmanj838445****Phone
Mian Rahan838472****Phone
Armani Jan838473****Phone
Kandoole838474****Phone
Jeihoon Baad838484****Phone
Ilam841*******Phone
Miz Ilam841126****Phone
Ilam842*******Phone
Shahrak-E-Shahid Keshvari842223****Phone
Haft Cheshme842225****Phone
Mehdi Abad842227****Phone
Ivan-E-Gharb842232****Phone
Shahrak-E-Sanati Ilam842232****Phone
Meydan842235****Phone
Cheshme Kabood842237****Phone
Jafar Abad842238****Phone
Sang Sefid842254****Phone
Chovar842272****Phone
Moort842282****Phone
Ganjavan842284****Phone
Sarab842337****Phone
Shahrak-E-Nabovat842342****Phone
Kalan842343****Phone
Chahar Mahaleh842345****Phone
Kale Joob842347****Phone
Khooran842348****Phone
Zarne842352****Phone
Sarable842422****Phone
Zanjire Sofla842432****Phone
Kahre Halilan842434****Phone
Khorde Chesheme842436****Phone
Shabab842438****Phone
Seyd Nazari842442****Phone
Seyd Nazary Aliya842445****Phone
Zanjire Olia842446****Phone
Kal Kal Asman Abad842448****Phone
Sartang-E-Male Maran842452****Phone
Janjan842456****Phone
Shiravand842457****Phone
Alimadad842458****Phone
Belaveh Tareh Sofla842462****Phone
Tokhm Baloot Sofla842464****Phone
Zir Tong Bijbond842466****Phone
Loomar842472****Phone
Sarabkalan842482****Phone
Ghanat Abad842486****Phone
Dare Shahr842522****Phone
Majhin842532****Phone
Ermoo842534****Phone
Abbas Abad842535****Phone
Aslam Abad842537****Phone
Eslam Abad842537****Phone
Vahdat Abad842538****Phone
Sheykh Makan842546****Phone
Delfan Abad842548****Phone
Badre842572****Phone
Gachkooban842582****Phone
Cheshme Shirin842583****Phone
Shahrak-E-Valiasr842584****Phone
Zaran Goosh842585****Phone
Talkhab842586****Phone
Kalam842587****Phone
Abdanan842622****Phone
Posht Ghale842633****Phone
Sarab Bagh842634****Phone
Moormoori842637****Phone
Hezarani842638****Phone
Hezarany842638****Phone
Chamkabod842642****Phone
Vachkab842644****Phone
Ab Anar842645****Phone
Jivar842647****Phone
Anjireh842652****Phone
Dehloran842722****Phone
Moosian842752****Phone
Dasht-E-Abbas842762****Phone
Pahle842772****Phone
Meyme842782****Phone
Bardi842784****Phone
Mehran842822****Phone
Chalab842832****Phone
Shahrak-E-Eslamie842834****Phone
Changooleh842836****Phone
Ghale Dare842852****Phone
Mehr Malekshahi842862****Phone
Gonbad-E-Pir Mohamad842864****Phone
Gonbade Pir Mohamad842864****Phone
Saleh Abad842882****Phone
Galan Saleh Abad842892****Phone
Gelan Saleh Abad842892****Phone
Hamadan851*******Phone
Malayer851*******Phone
Hamadan852*******Phone
Tocheghaz852224****Phone
Joozan852225****Phone
Rezvan Kade852226****Phone
Pirooz852232****Phone
Samen852252****Phone
Hosein Abad Nazem852257****Phone
Orzaman852258****Phone
Rahman Abad852262****Phone
Vashan852263****Phone
Anuoch852264****Phone
Namaz Gah852265****Phone
Kahkadan852267****Phone
Jokar852272****Phone
Ali Abd Damagh852274****Phone
Kasb852276****Phone
Yangi Kand852277****Phone
Eslamabad852278****Phone
Azandarian85228*****Phone
Hosein Abad Shamloo852282****Phone
Azandarian852283****Phone
Alavy852285****Phone
Kamary852286****Phone
Oshagh852294****Phone
Nahavand85232*****Phone
Ettelaate Malayer852333****Phone
Jahan Abad852334****Phone
Dahghool852335****Phone
Mohin Abad852336****Phone
Shaban852337****Phone
Koohani852338****Phone
Gian852342****Phone
Ghale Ghebad852343****Phone
Kafrash852344****Phone
Tavaneh852345****Phone
Baba Ghasem852346****Phone
Barzool852348****Phone
Gil Abad852352****Phone
Firoos Abad852372****Phone
Shahrak Nahavand852376****Phone
Farsian852377****Phone
Razini852378****Phone
Gonbad-E-Kabud852382****Phone
Toiserkan852422****Phone
Tooyserkan852424****Phone
Oshtoran852432****Phone
Goshany852434****Phone
Seied Shahab852436****Phone
Baba Pir852437****Phone
Jijankooh852438****Phone
Serkan852443****Phone
Jafarie852445****Phone
Eshtormal852447****Phone
Kahnoosh852452****Phone
Fariazan852453****Phone
Farsafag852472****Phone
Lamian852477****Phone
Vala Shajard852478****Phone
Arak861*******Phone
Markazi861*******Phone
Miz Arak861126****Phone
Markazi862*******Phone
Marzijran862323****Phone
Robat Mil862324****Phone
Shahsavaran862325****Phone
Aghil Abad862326****Phone
Malek Abad862327****Phone
Aman Abad862328****Phone
Govar862332****Phone
Davood Abad862335****Phone
Saroogh862337****Phone
Ebrahim Abad862338****Phone
Sanati Ebik Bad862342****Phone
Hezave862343****Phone
Michan862344****Phone
Abik Abad862346****Phone
Deh Namak862348****Phone
Shahrake Mohajeran862362****Phone
Shahve862367****Phone
Kheir Abad862372****Phone
Kar Chan862374****Phone
Zamen Jan862383****Phone
Mashah Alkoobe862387****Phone
Jirya862392****Phone
Shazand862422****Phone
Nahrmian862427****Phone
Toore862428****Phone
Ganjrood862432****Phone
Langrod862432****Phone
Bazne862433****Phone
Pakol862434****Phone
Ghanir862435****Phone
Kozaz862436****Phone
Hesar862437****Phone
Soorane862438****Phone
Hendodar862442****Phone
Astane Ghom862443****Phone
Akbar Abad862445****Phone
Sarsakhti862446****Phone
Bagh Bar Aftab862447****Phone
Hafte862448****Phone
Jalayer862452****Phone
Malmir862453****Phone
Anbarte862454****Phone
Ghare Bonyad862455****Phone
Sar Sakhti862456****Phone
Gol Zard Ghaleh862457****Phone
Zahir Abad862458****Phone
Ghadamgah862482****Phone
Basary862485****Phone
Vafs862522****Phone
Chalbi862523****Phone
Chahreghan862524****Phone
Salim Abad862525****Phone
Esfandan862532****Phone
Mahmod Abad862533****Phone
Samghavar862534****Phone
Khosro Beik862535****Phone
Khomar Baghi862536****Phone
Emam Zadeh Abbas862538****Phone
Kamijan862545****Phone
Khanjin862548****Phone
Milajerd862555****Phone
Khandab862562****Phone
Estooh862563****Phone
Ostveh862563****Phone
Javar Sian862564****Phone
Anaj862565****Phone
Korkan862566****Phone
Manizan862567****Phone
Agh Dash862568****Phone
Mast Ijan862572****Phone
Dehsad862573****Phone
Deh Shir Khan862574****Phone
Gaz Ran862575****Phone
Ghasem Abad862576****Phone
Foran862578****Phone
Diz Abad862582****Phone
Deh Chal862583****Phone
Ghinregeh862585****Phone
Tafresh862622****Phone
Shahrab862626****Phone
Nagoosan862635****Phone
Tararan862636****Phone
Bazarjan862637****Phone
Farmahin862662****Phone
Talkhab862663****Phone
Tirte862664****Phone
Fashek862665****Phone
Shirin Abad862666****Phone
Dastjan862667****Phone
Mosleh Abad862668****Phone
Shatriyeh862669****Phone
Ghias Abad862672****Phone
Amir Abad862673****Phone
Goodarz862674****Phone
Majd Abad Kohne862675****Phone
Aziz Abad862676****Phone
Eshtiagh862722****Phone
Mazrae No862724****Phone
Siavoshan862727****Phone
Kordijan862728****Phone
Gorkan862734****Phone
Khomein865*******Phone
Markazi865*******Phone
Markazi866*******Phone
Varabad866222****Phone
Lakan866225****Phone
Farafian866226****Phone
Mishijan866227****Phone
Aznojan866228****Phone
Dafater Mokhaberati866233****Phone
Galma Gard866235****Phone
Reihan866237****Phone
Khoigan866238****Phone
Varche866247****Phone
Robat Morad866248****Phone
Deh No Samsam866254****Phone
Ghorchi Bashi866256****Phone
Farnegh866257****Phone
Fetgh866257****Phone
Shahabie866258****Phone
Mahalat86632*****Phone
Nime Var866332****Phone
Bagher Abad866334****Phone
Khorhe866335****Phone
Nakhjirvan866336****Phone
Lorijan866337****Phone
Bezigan866338****Phone
Delijan866422****Phone
Varan866432****Phone
Rave866433****Phone
Ghalmehr866434****Phone
Robat Tark866437****Phone
Ravanj866442****Phone
Vasfoonghan866443****Phone
Deligan866444****Phone
Hastijan866445****Phone
Naragh866446****Phone
Do Dahak866448****Phone
Kordestan871*******Phone
Sanandaj871*******Phone
Miz Sanandaj871126****Phone
Kordestan872*******Phone
Shooishe872262****Phone
Ovihang872264****Phone
Negel872265****Phone
Miane872267****Phone
Eisa Abad872268****Phone
Noore872325****Phone
Dooshan872326****Phone
Baba Riz872327****Phone
Arandan872328****Phone
Nayser872332****Phone
Kilane872334****Phone
Ghelyan872335****Phone
Torivar872342****Phone
Sarab Ghamish872343****Phone
Karjoo872344****Phone
Hasan Abad872345****Phone
Salavat Abad872346****Phone
Galin872347****Phone
Kelin872347****Phone
Dadane872348****Phone
Kamyaran872352****Phone
Tubreh Rizeh872355****Phone
Mochesh872356****Phone
Tami872357****Phone
Alak872358****Phone
Tangi Sar872359****Phone
Khamesan872362****Phone
Shahini872364****Phone
Sarchi872365****Phone
Loon Sadat872366****Phone
Koole Sare872367****Phone
Neer872368****Phone
Divandare872372****Phone
Zarine872375****Phone
Nesareh Alia872382****Phone
Hosein Abad872387****Phone
Goosh Khani872392****Phone
Bijar87242*****Phone
Khandan Gholi872432****Phone
Toop Aghaj872434****Phone
Bianloo872436****Phone
Jaefar Abad872438****Phone
Baba Rooshani872452****Phone
Pirtaj872462****Phone
Hasan Abad Yaskond872482****Phone
Gharve87252*****Phone
Vinsar872532****Phone
Dizaj872533****Phone
Ghazlajeh Kand872534****Phone
Maloojeh872535****Phone
Miham Sofla872536****Phone
Ghale Gharve872537****Phone
Sarish Abad872542****Phone
Delbaran872544****Phone
Ghaslan872545****Phone
Narenjak872547****Phone
Deh Gelan872562****Phone
Karvandan872566****Phone
Gharv Chay872568****Phone
Bashmagh872572****Phone
Cis872573****Phone
Gerd Miran Sofla872574****Phone
Bobolan Abad872576****Phone
Kordestan874*******Phone
Saghez874*******Phone
Kordestan875*******Phone
Shahr Sanati Saghez875222****Phone
Sara875248****Phone
Mirde875249****Phone
Saheb875262****Phone
Gol Tape875264****Phone
Iran Khah875267****Phone
Sante875282****Phone
Marivan87532*****Phone
Kani Dinar875332****Phone
Ney875335****Phone
Vali Jhir875336****Phone
Bardeh Rasheh875348****Phone
Eslamdasht875353****Phone
Sarv Abad875382****Phone
Jenin875383****Phone
Ghale Ji875384****Phone
Del875385****Phone
Payegan875386****Phone
Dezli875387****Phone
Oramian Tankht875388****Phone
Bisaran875393****Phone
Chashmidar875394****Phone
Boridar875395****Phone
Degaga875397****Phone
Bane875422****Phone
Bane875423****Phone
Shooy875434****Phone
Sabadloo875435****Phone
Armarde875442****Phone
Kani Soor875462****Phone
Boin Sofla875482****Phone


РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Today
Date in various calendars
Gregorian calendar: 21 May 2024
Jewish calendar: 3 Sivan 5775
Islamic calendar: 2 Sha'ban 1436
Chinese calendar: 4 day 4 month 4412 year


Today holidays
Reasons for mms or sms greetings
• World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development (United Nations)
• Military Translators Day (Russia)
• Inventory Service Day (Russia)
• Pacific Naval Fleet Day (Russia)
• Ascension Day (Orthodox)
• Afro-Colombian Day (Colombia)
• Day of Patriots and Military - National Defense Day (Hungary)
• Navy Day (Chile)
• Heroes' Day (Romania)
• Independence Day (Montenegro)
Examples of free Sms texts for sending

When you think your first falling in love, just then you realize your falling out of love

Sweet texts for sms messages

It is only when we forget all our learning that we begin to know

Graduation greetings for sms messages

Soft speech clean heart, peaceful eyes, strengthful hands, focused mind and determined decision with god's love. Always makes you winner. Best of luck

Wishes texts for sms messages

Being in love is a patchwork of a thousand indescribable moments

Love texts for sms messages

You're such a great boss you deserve to be on mount rush more. We'll handle things here until you get back. Happy boss's day

Boss day texts for sms messages

One sided love never fly high, one day it will die. So never try and never cry for the love which easily dry

Love texts for sms messages

If U erase this msg it means U luv me, if U keep it U want me, if U simply ignore it, U really adore me! So, what r U going to do

Cute texts for sms messages

Love reckons hours for months, and days for years - And every little absence is an age

Miss you texts for sms messages

Constant use will not wear ragged the fabric of friendship

Friendship texts for sms messages

A short thing its get longer as U hold it & pass between woman's breast & enters into a small hole what is it

Riddle, puzzle for sms messages