Good


Iran phone codes
Iran phone codes of cities starting with 8

Iran telephone codes

Cities phone codes sorted by area code

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CityArea codePhone number lengthType of connection
Hamadan811*******Phone
Miz Hamedan811*******Phone
Kooh Zereh811783****Phone
Dashte811784****Phone
Hamadan812*******Phone
Padegan Ghahreman812222****Phone
Garachogtha812223****Phone
Soolan812224****Phone
Kanjine812226****Phone
Tafrijan812227****Phone
Ansar Al Emam812232****Phone
Alfavat812233****Phone
Gonbad812234****Phone
Abshine812235****Phone
Joorghan812237****Phone
Yekan Abad812248****Phone
Dehpiaz812272****Phone
Sangestan812275****Phone
Shahrak Sanati Booali812278****Phone
Emzajerd812288****Phone
Asad Abad81232*****Phone
Attlaat Hamedan812333****Phone
Tavilane Sofla812343****Phone
Chenar Olya812344****Phone
Chenar Sofla812346****Phone
Mosa Abad812347****Phone
Badkhord812348****Phone
Vandar Abad81235*****Phone
Janat Abad812352****Phone
Nosrat Abad812354****Phone
Yuosef Abad812356****Phone
Lak Lak812357****Phone
Ajin812358****Phone
Bahar812422****Phone
Par Look812432****Phone
Simin Zagheh812433****Phone
Rasool812434****Phone
Hasan Gheshlagh812435****Phone
Mohajeran812436****Phone
Hesam Abad812437****Phone
Aberoomand812438****Phone
Saleh Abad812442****Phone
Hame Kasi812443****Phone
Rah Hamvar812446****Phone
Hosein Abad Ashoori812452****Phone
Lal Jin812452****Phone
Dasjerd Bahar812453****Phone
Latgah812468****Phone
Zaghe812476****Phone
Malek Ashtar812487****Phone
Kaboodar Ahanag812522****Phone
Dagh Dagh Abad812533****Phone
Vian812534****Phone
Koorijan812535****Phone
Shirin Soo812536****Phone
Hatam Abad812537****Phone
Mehdi Abad812538****Phone
Dastjerd812542****Phone
Tasiran812543****Phone
Masjedin812544****Phone
Baban812545****Phone
Oorghin812546****Phone
Khan Abad812547****Phone
Ghabagh Tape812548****Phone
Sardar Abad812552****Phone
Ali Sadr812553****Phone
Amir Abad812554****Phone
Paygah Noozhe812555****Phone
Kord Abad812556****Phone
Roan812557****Phone
Akanlu812558****Phone
Agh Tappeh812562****Phone
Ramishan812564****Phone
Gol Tape812572****Phone
Razan812622****Phone
Shahanjerin812632****Phone
Karafs812633****Phone
Sooratjin812634****Phone
Darjazin812635****Phone
Nezam Abad812636****Phone
Kaj812637****Phone
Navar812638****Phone
Jamishloo812642****Phone
Haryan812643****Phone
Nir812645****Phone
Posht Jin812646****Phone
Soozan812653****Phone
Gharve Da Jazin812656****Phone
Damagh812672****Phone
Baba Nazar812682****Phone
Gav Savar812683****Phone
Khorvande812684****Phone
Choormagh812685****Phone
Soltanabad812686****Phone
Ghayesh812687****Phone
Gheinarje812688****Phone
Famenin812722****Phone
Asle812732****Phone
Negar Khatoon812733****Phone
Setaj812734****Phone
Feiz Abad812735****Phone
Setagh812742****Phone
Ghahavand812762****Phone
Boyook Abad812772****Phone
Gharakhlor812773****Phone
Abdo Al–Rahim812782****Phone
Kermanshah831*******Phone
Miz Kermanshah831126****Phone
Kermanshah832*******Phone
Shahid Asgary832224****Phone
Ghzanchi832228****Phone
Farman832233****Phone
Dehpahn832236****Phone
Karnachy832242****Phone
Qumsheh832244****Phone
Harsin832322****Phone
Chehr832335****Phone
Parivah832336****Phone
Cheshmeh Kabud832337****Phone
Sarmaj832338****Phone
Tasrak Harsin832342****Phone
Bistoon832372****Phone
Bloordi832374****Phone
Bornaj832382****Phone
Mahidasht832462****Phone
Eslam Abad Gharb83252*****Phone
Eslam Abad832532****Phone
Ali Abad832533****Phone
Hasan Abad832535****Phone
Kozaran832536****Phone
Govavar832538****Phone
Momehei832542****Phone
Kalleh Joob832544****Phone
Jamil832562****Phone
Kandhar832564****Phone
Ghale Shian832567****Phone
Gahvare832584****Phone
Javanrod832622****Phone
Ravansar832652****Phone
Hasan Abad Ravansar832656****Phone
Taze Abad832672****Phone
Mir Abad832674****Phone
Yave832722****Phone
Paveh832723****Phone
Choorzi832727****Phone
Gheshlagh Mansoor Eghabi832728****Phone
Shamshir832734****Phone
Deshe832735****Phone
Tazehabad-E-Sar Yas832736****Phone
Ghory Ghale832742****Phone
Hajij832744****Phone
Darian832745****Phone
Nosood832762****Phone
Nodeshe832764****Phone
Bayengan832782****Phone
Bane Vare832784****Phone
Satiary832785****Phone
Kermanshah834*******Phone
Sarpol Zahab834*******Phone
Kermanshah835*******Phone
Habib Vand835227****Phone
Zardeh835232****Phone
Gilangharb835322****Phone
Goor Sefid835327****Phone
Kol Kesh835332****Phone
Kolah Deraz835334****Phone
Karand Gharb835372****Phone
Rijab835375****Phone
Harir835376****Phone
Sar Bagh Golin835382****Phone
Ghasre Shirin835422****Phone
Khosravi835427****Phone
Soomar835462****Phone
Kangavar837*******Phone
Kermanshah837*******Phone
Kermanshah838*******Phone
Karkhane838224****Phone
Aran838225****Phone
Rahmat Abad838226****Phone
Dehlor838228****Phone
Shoorcheh838233****Phone
Hasanabad-E-Kangavar838234****Phone
Gharlagh838237****Phone
Taherabad838242****Phone
Fesh838263****Phone
Goodin838264****Phone
Sahne838322****Phone
Bidsorkh838326****Phone
Darake Ein –Al – Ghas838327****Phone
Sanghar838422****Phone
Sanghar838423****Phone
Satr838433****Phone
Sahanleh838434****Phone
Bavale838436****Phone
Farsinj838437****Phone
Lilmanj838445****Phone
Mian Rahan838472****Phone
Armani Jan838473****Phone
Kandoole838474****Phone
Jeihoon Baad838484****Phone
Ilam841*******Phone
Miz Ilam841126****Phone
Ilam842*******Phone
Shahrak-E-Shahid Keshvari842223****Phone
Haft Cheshme842225****Phone
Mehdi Abad842227****Phone
Ivan-E-Gharb842232****Phone
Shahrak-E-Sanati Ilam842232****Phone
Meydan842235****Phone
Cheshme Kabood842237****Phone
Jafar Abad842238****Phone
Sang Sefid842254****Phone
Chovar842272****Phone
Moort842282****Phone
Ganjavan842284****Phone
Sarab842337****Phone
Shahrak-E-Nabovat842342****Phone
Kalan842343****Phone
Chahar Mahaleh842345****Phone
Kale Joob842347****Phone
Khooran842348****Phone
Zarne842352****Phone
Sarable842422****Phone
Zanjire Sofla842432****Phone
Kahre Halilan842434****Phone
Khorde Chesheme842436****Phone
Shabab842438****Phone
Seyd Nazari842442****Phone
Seyd Nazary Aliya842445****Phone
Zanjire Olia842446****Phone
Kal Kal Asman Abad842448****Phone
Sartang-E-Male Maran842452****Phone
Janjan842456****Phone
Shiravand842457****Phone
Alimadad842458****Phone
Belaveh Tareh Sofla842462****Phone
Tokhm Baloot Sofla842464****Phone
Zir Tong Bijbond842466****Phone
Loomar842472****Phone
Sarabkalan842482****Phone
Ghanat Abad842486****Phone
Dare Shahr842522****Phone
Majhin842532****Phone
Ermoo842534****Phone
Abbas Abad842535****Phone
Aslam Abad842537****Phone
Eslam Abad842537****Phone
Vahdat Abad842538****Phone
Sheykh Makan842546****Phone
Delfan Abad842548****Phone
Badre842572****Phone
Gachkooban842582****Phone
Cheshme Shirin842583****Phone
Shahrak-E-Valiasr842584****Phone
Zaran Goosh842585****Phone
Talkhab842586****Phone
Kalam842587****Phone
Abdanan842622****Phone
Posht Ghale842633****Phone
Sarab Bagh842634****Phone
Moormoori842637****Phone
Hezarani842638****Phone
Hezarany842638****Phone
Chamkabod842642****Phone
Vachkab842644****Phone
Ab Anar842645****Phone
Jivar842647****Phone
Anjireh842652****Phone
Dehloran842722****Phone
Moosian842752****Phone
Dasht-E-Abbas842762****Phone
Pahle842772****Phone
Meyme842782****Phone
Bardi842784****Phone
Mehran842822****Phone
Chalab842832****Phone
Shahrak-E-Eslamie842834****Phone
Changooleh842836****Phone
Ghale Dare842852****Phone
Mehr Malekshahi842862****Phone
Gonbad-E-Pir Mohamad842864****Phone
Gonbade Pir Mohamad842864****Phone
Saleh Abad842882****Phone
Galan Saleh Abad842892****Phone
Gelan Saleh Abad842892****Phone
Hamadan851*******Phone
Malayer851*******Phone
Hamadan852*******Phone
Tocheghaz852224****Phone
Joozan852225****Phone
Rezvan Kade852226****Phone
Pirooz852232****Phone
Samen852252****Phone
Hosein Abad Nazem852257****Phone
Orzaman852258****Phone
Rahman Abad852262****Phone
Vashan852263****Phone
Anuoch852264****Phone
Namaz Gah852265****Phone
Kahkadan852267****Phone
Jokar852272****Phone
Ali Abd Damagh852274****Phone
Kasb852276****Phone
Yangi Kand852277****Phone
Eslamabad852278****Phone
Azandarian85228*****Phone
Hosein Abad Shamloo852282****Phone
Azandarian852283****Phone
Alavy852285****Phone
Kamary852286****Phone
Oshagh852294****Phone
Nahavand85232*****Phone
Ettelaate Malayer852333****Phone
Jahan Abad852334****Phone
Dahghool852335****Phone
Mohin Abad852336****Phone
Shaban852337****Phone
Koohani852338****Phone
Gian852342****Phone
Ghale Ghebad852343****Phone
Kafrash852344****Phone
Tavaneh852345****Phone
Baba Ghasem852346****Phone
Barzool852348****Phone
Gil Abad852352****Phone
Firoos Abad852372****Phone
Shahrak Nahavand852376****Phone
Farsian852377****Phone
Razini852378****Phone
Gonbad-E-Kabud852382****Phone
Toiserkan852422****Phone
Tooyserkan852424****Phone
Oshtoran852432****Phone
Goshany852434****Phone
Seied Shahab852436****Phone
Baba Pir852437****Phone
Jijankooh852438****Phone
Serkan852443****Phone
Jafarie852445****Phone
Eshtormal852447****Phone
Kahnoosh852452****Phone
Fariazan852453****Phone
Farsafag852472****Phone
Lamian852477****Phone
Vala Shajard852478****Phone
Arak861*******Phone
Markazi861*******Phone
Miz Arak861126****Phone
Markazi862*******Phone
Marzijran862323****Phone
Robat Mil862324****Phone
Shahsavaran862325****Phone
Aghil Abad862326****Phone
Malek Abad862327****Phone
Aman Abad862328****Phone
Govar862332****Phone
Davood Abad862335****Phone
Saroogh862337****Phone
Ebrahim Abad862338****Phone
Sanati Ebik Bad862342****Phone
Hezave862343****Phone
Michan862344****Phone
Abik Abad862346****Phone
Deh Namak862348****Phone
Shahrake Mohajeran862362****Phone
Shahve862367****Phone
Kheir Abad862372****Phone
Kar Chan862374****Phone
Zamen Jan862383****Phone
Mashah Alkoobe862387****Phone
Jirya862392****Phone
Shazand862422****Phone
Nahrmian862427****Phone
Toore862428****Phone
Ganjrood862432****Phone
Langrod862432****Phone
Bazne862433****Phone
Pakol862434****Phone
Ghanir862435****Phone
Kozaz862436****Phone
Hesar862437****Phone
Soorane862438****Phone
Hendodar862442****Phone
Astane Ghom862443****Phone
Akbar Abad862445****Phone
Sarsakhti862446****Phone
Bagh Bar Aftab862447****Phone
Hafte862448****Phone
Jalayer862452****Phone
Malmir862453****Phone
Anbarte862454****Phone
Ghare Bonyad862455****Phone
Sar Sakhti862456****Phone
Gol Zard Ghaleh862457****Phone
Zahir Abad862458****Phone
Ghadamgah862482****Phone
Basary862485****Phone
Vafs862522****Phone
Chalbi862523****Phone
Chahreghan862524****Phone
Salim Abad862525****Phone
Esfandan862532****Phone
Mahmod Abad862533****Phone
Samghavar862534****Phone
Khosro Beik862535****Phone
Khomar Baghi862536****Phone
Emam Zadeh Abbas862538****Phone
Kamijan862545****Phone
Khanjin862548****Phone
Milajerd862555****Phone
Khandab862562****Phone
Estooh862563****Phone
Ostveh862563****Phone
Javar Sian862564****Phone
Anaj862565****Phone
Korkan862566****Phone
Manizan862567****Phone
Agh Dash862568****Phone
Mast Ijan862572****Phone
Dehsad862573****Phone
Deh Shir Khan862574****Phone
Gaz Ran862575****Phone
Ghasem Abad862576****Phone
Foran862578****Phone
Diz Abad862582****Phone
Deh Chal862583****Phone
Ghinregeh862585****Phone
Tafresh862622****Phone
Shahrab862626****Phone
Nagoosan862635****Phone
Tararan862636****Phone
Bazarjan862637****Phone
Farmahin862662****Phone
Talkhab862663****Phone
Tirte862664****Phone
Fashek862665****Phone
Shirin Abad862666****Phone
Dastjan862667****Phone
Mosleh Abad862668****Phone
Shatriyeh862669****Phone
Ghias Abad862672****Phone
Amir Abad862673****Phone
Goodarz862674****Phone
Majd Abad Kohne862675****Phone
Aziz Abad862676****Phone
Eshtiagh862722****Phone
Mazrae No862724****Phone
Siavoshan862727****Phone
Kordijan862728****Phone
Gorkan862734****Phone
Khomein865*******Phone
Markazi865*******Phone
Markazi866*******Phone
Varabad866222****Phone
Lakan866225****Phone
Farafian866226****Phone
Mishijan866227****Phone
Aznojan866228****Phone
Dafater Mokhaberati866233****Phone
Galma Gard866235****Phone
Reihan866237****Phone
Khoigan866238****Phone
Varche866247****Phone
Robat Morad866248****Phone
Deh No Samsam866254****Phone
Ghorchi Bashi866256****Phone
Farnegh866257****Phone
Fetgh866257****Phone
Shahabie866258****Phone
Mahalat86632*****Phone
Nime Var866332****Phone
Bagher Abad866334****Phone
Khorhe866335****Phone
Nakhjirvan866336****Phone
Lorijan866337****Phone
Bezigan866338****Phone
Delijan866422****Phone
Varan866432****Phone
Rave866433****Phone
Ghalmehr866434****Phone
Robat Tark866437****Phone
Ravanj866442****Phone
Vasfoonghan866443****Phone
Deligan866444****Phone
Hastijan866445****Phone
Naragh866446****Phone
Do Dahak866448****Phone
Kordestan871*******Phone
Sanandaj871*******Phone
Miz Sanandaj871126****Phone
Kordestan872*******Phone
Shooishe872262****Phone
Ovihang872264****Phone
Negel872265****Phone
Miane872267****Phone
Eisa Abad872268****Phone
Noore872325****Phone
Dooshan872326****Phone
Baba Riz872327****Phone
Arandan872328****Phone
Nayser872332****Phone
Kilane872334****Phone
Ghelyan872335****Phone
Torivar872342****Phone
Sarab Ghamish872343****Phone
Karjoo872344****Phone
Hasan Abad872345****Phone
Salavat Abad872346****Phone
Galin872347****Phone
Kelin872347****Phone
Dadane872348****Phone
Kamyaran872352****Phone
Tubreh Rizeh872355****Phone
Mochesh872356****Phone
Tami872357****Phone
Alak872358****Phone
Tangi Sar872359****Phone
Khamesan872362****Phone
Shahini872364****Phone
Sarchi872365****Phone
Loon Sadat872366****Phone
Koole Sare872367****Phone
Neer872368****Phone
Divandare872372****Phone
Zarine872375****Phone
Nesareh Alia872382****Phone
Hosein Abad872387****Phone
Goosh Khani872392****Phone
Bijar87242*****Phone
Khandan Gholi872432****Phone
Toop Aghaj872434****Phone
Bianloo872436****Phone
Jaefar Abad872438****Phone
Baba Rooshani872452****Phone
Pirtaj872462****Phone
Hasan Abad Yaskond872482****Phone
Gharve87252*****Phone
Vinsar872532****Phone
Dizaj872533****Phone
Ghazlajeh Kand872534****Phone
Maloojeh872535****Phone
Miham Sofla872536****Phone
Ghale Gharve872537****Phone
Sarish Abad872542****Phone
Delbaran872544****Phone
Ghaslan872545****Phone
Narenjak872547****Phone
Deh Gelan872562****Phone
Karvandan872566****Phone
Gharv Chay872568****Phone
Bashmagh872572****Phone
Cis872573****Phone
Gerd Miran Sofla872574****Phone
Bobolan Abad872576****Phone
Kordestan874*******Phone
Saghez874*******Phone
Kordestan875*******Phone
Shahr Sanati Saghez875222****Phone
Sara875248****Phone
Mirde875249****Phone
Saheb875262****Phone
Gol Tape875264****Phone
Iran Khah875267****Phone
Sante875282****Phone
Marivan87532*****Phone
Kani Dinar875332****Phone
Ney875335****Phone
Vali Jhir875336****Phone
Bardeh Rasheh875348****Phone
Eslamdasht875353****Phone
Sarv Abad875382****Phone
Jenin875383****Phone
Ghale Ji875384****Phone
Del875385****Phone
Payegan875386****Phone
Dezli875387****Phone
Oramian Tankht875388****Phone
Bisaran875393****Phone
Chashmidar875394****Phone
Boridar875395****Phone
Degaga875397****Phone
Bane875422****Phone
Bane875423****Phone
Shooy875434****Phone
Sabadloo875435****Phone
Armarde875442****Phone
Kani Soor875462****Phone
Boin Sofla875482****Phone


РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Today
Date in various calendars
Gregorian calendar: 24 October 2021
Jewish calendar: 11 Cheshvan 5776
Islamic calendar: 10 Muharram 1437
Chinese calendar: 12 day 9 month 4412 year


Today holidays
Reasons for mms or sms greetings
• World Development Information Day (United Nations)
• United Nations Day (United Nations)
• Day of Ashura (Islam)
• Special Forces Day (Russia)
• Ashura of Imam Hussain (Shia Islam)
• Yitzhak Rabin's Remembrance Day (Israel)
• Azad Kashmir Day - Free Kashmir Day (Pakistan)
• State Ruler's Birthday (Pahang, Malaysia)
• Suez Day - Popular Resistance Day (Egypt)
• Diplomatic Service Workers Day (Kyrgyzstan)
Examples of free Sms texts for sending

One day the moon sed 2 me, if ur lover makes U cry why dont you leave ur lover... I looked at the moon n replied would U every leave ur sky? I love U

Love texts for sms messages

I am in hospital now. After 5 minutes, I will be transferred to a surgery room. The doctor told me, I will die if I stop receiving your sms

Cute texts for sms messages

Never thought... It would be so hard staying away from you. I keep thinking of 'Us' together again! I miss U

Miss you texts for sms messages

Do you want to be a star****look above and you see stars

Friendship texts for sms messages

Sometimes I wake up grumpy. Other times I let her sleep

Riddle, puzzle for sms messages

Behind my smile is everything you will never understand

Funny jokes for sms messages

Accept the things to which fate binds U & love da people wid whom fate brings you together but do so withe all your heart

Sweet texts for sms messages

Do you know the meaning of morning? Morning means: One more inning given by the god to play and win. So good morning. Have a nice day

Good morning texts for sms messages

Leadership is based on a spiritual quality - The power to inspire, the power to inspire others to follow. - Vince lombardi

Wisdom texts for sms messages

A hug for you means I need you. A kiss for you means I love you. A call for you means I'm missing you

Kiss texts for sms messages