Good


Iran phone codes
Iran phone codes of cities starting with 5

Iran telephone codes

Cities phone codes sorted by area code

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CityArea codePhone number lengthType of connection
Khorasan511****(***)Phone
Mashhad511****(***)Phone
Miz Mashhad511126*(***)Phone
Khorasan512*******Phone
Hosein Abad-E-Gherghi512238****Phone
Dehrood512242****Phone
Kordeh512245****Phone
Chahar Borj512248****Phone
Dizbad512252****Phone
Shahrak-E-Sanati Toos512253****Phone
Sh-S-Shangbast512254****Phone
Sh-S-Charmshahr512255****Phone
Kal Zarkesh512257****Phone
Nazeriyeh512267****Phone
Kalat-E-Naderi512272****Phone
Zavin512274****Phone
Shahrak-E-Sanati Mashhad512275****Phone
Chenar512276****Phone
Shahrak-E-Razavi512322****Phone
Are512325****Phone
Imal512325****Phone
Malek Abad512352****Phone
Jim Abad512353****Phone
Narimani512354****Phone
Tape Salam512355****Phone
Avareshk512356****Phone
Shatan Abad Namak512358****Phone
Targhobe512422****Phone
Jaghargh512425****Phone
Hesar512426****Phone
Naghandar512427****Phone
Shandiz512428****Phone
Zeshk512435****Phone
Kang512436****Phone
Virani512437****Phone
Sarakhs512522****Phone
Ghoosh-E-Khazayi512526****Phone
Shirtape512527****Phone
Kandakli512528****Phone
Tam Mirza Hasan512532****Phone
Mazdavand512562****Phone
Bazangan512563****Phone
Fariman512622****Phone
Ghale-E-Nofariman512626****Phone
Farhadgard512627****Phone
Ghalandar Abad512662****Phone
Sefid Sang512664****Phone
Khorasan528*******Phone
Torbat-E-Jam528*******Phone
Khorasan529*******Phone
Ahmad Abad-E-Solat529222****Phone
Kheyr Abad529223****Phone
Rebat-E-Samangan529224****Phone
Kariz No529225****Phone
Mahmood Abad-E-Sofla529226****Phone
Nil Abad529227****Phone
Nasr Abad529233****Phone
Bazd529234****Phone
Sami Abad529235****Phone
Ghale Sorkh529236****Phone
Abdalabad529238****Phone
Saleh Abad529322****Phone
Taybad529422****Phone
Kariz529426****Phone
Mashhad Rize529428****Phone
Abghe529429****Phone
Bohlool Abad529432****Phone
Polband529432****Phone
Poshte529434****Phone
Bakhraz529482****Phone
Arzane529484****Phone
Ghale No Bakhraz529486****Phone
Kordiyan529493****Phone
Khorasan531*******Phone
Torbat Heydarie531*******Phone
Miz Torbat Heydarie531126****Phone
Khorasan532*******Phone
Petro532222****Phone
Senoobar532223****Phone
Seuki532225****Phone
Bouri Abad532227****Phone
Bayk532282****Phone
Hesar532285****Phone
Rebat Sang532322****Phone
Kadkan532323****Phone
Nasr532324****Phone
Soltan Abad532325****Phone
Rebat Sefid532326****Phone
Sarbala532327****Phone
Baras532328****Phone
Talkh Bakhsh532329****Phone
Javadiyeh532332****Phone
Sarhang532335****Phone
Chakhmagh532374****Phone
Zave532375****Phone
Kariz-E-Nagahani532376****Phone
Safi Abad532377****Phone
Ghale Agha Hasan532378****Phone
Kahijeh532379****Phone
Sagh532382****Phone
Marghzar532384****Phone
Khaf532422****Phone
Khavaf532422****Phone
Chaman Abad532428****Phone
Salami532432****Phone
Sade532433****Phone
Khargerd532434****Phone
Sangan-E-Pain532522****Phone
Barabad532525****Phone
Nashtifan532526****Phone
Madan-E-Sangan532527****Phone
Ghasem Abad532572****Phone
Rashtkhar532622****Phone
Jangal532624****Phone
Fath Abad532625****Phone
Sangan-E-Bala532626****Phone
Ahmad Abad532627****Phone
Mohamad Abad532628****Phone
Dowlatabad-E-Roshtkhar532629****Phone
Basfer532632****Phone
Janat Abad532633****Phone
Abbas Abad532634****Phone
Saadatabad532635****Phone
Feyz Abad532672****Phone
Doogh Abad532676****Phone
Abdol Abad532677****Phone
Mahne532682****Phone
Shadmehr532683****Phone
Azghand532684****Phone
Hemat Abad532686****Phone
Bardeskan532722****Phone
Gooshe532725****Phone
Anabod532726****Phone
Shafi Abad532727****Phone
Shahr Abad532728****Phone
Kaboodan532732****Phone
Sir532733****Phone
Babolhekam532734****Phone
Qozhdabad532735****Phone
Rokn532735****Phone
Ali Abad-E-Kamarkesh532736****Phone
Darooneh532737****Phone
Azimabad532739****Phone
Khalil Abad532772****Phone
Kondar532775****Phone
Sadeddin532776****Phone
Argha532777****Phone
Gaboor532778****Phone
Jaboor532778****Phone
Kashmar53282*****Phone
Rezgh Abad532842****Phone
Fadafan532844****Phone
Ghale Bala532847****Phone
Torbaghan532848****Phone
Kasrineh532853****Phone
Zendehjan532853****Phone
Farg532854****Phone
Aref Abad532855****Phone
Rivash532882****Phone
Gonabad533*******Phone
Ferdos534*******Phone
Khorasan534*******Phone
Miz Ferdos534126****Phone
Khorasan535*******Phone
Baghestan535232****Phone
Beshrooye535322****Phone
Arask535324****Phone
Raghe535325****Phone
Rogheh535325****Phone
Tis535422****Phone
Jokhah535432****Phone
Halvan535433****Phone
Deyhook535434****Phone
Eshgh Abad535522****Phone
Hoodar535524****Phone
Bojestan535622****Phone
Yoonesi535624****Phone
Sardagh535625****Phone
Jazin535626****Phone
Fakhrabad Hasan535627****Phone
Marandiz535628****Phone
Zin Abad535632****Phone
Gonabad53572*****Phone
Bidokht535733****Phone
Khanik535734****Phone
Zibad535735****Phone
Kalat-E-Gonabad535736****Phone
Kakhak535737****Phone
Disfan535741****Phone
Bimorgh535742****Phone
Gisoor535743****Phone
Seno535744****Phone
Ghojd535745****Phone
Ryab535746****Phone
Roshavand535747****Phone
Rahn535748****Phone
Sarayan535822****Phone
Isak535824****Phone
Se Ghale535826****Phone
Masabi535827****Phone
Charme535828****Phone
Baghdadeh535829****Phone
Kerimoo535832****Phone
Sistan Va Baluchestan541****(***)Phone
Zahedan541****(***)Phone
Sistan Va Baluchestan542*******Phone
Zabol542*******Phone
Sistan Va Baluchestan543*******Phone
Mirjave543322****Phone
Rigmalek543327****Phone
Sarge543328****Phone
Nosrat Abad543362****Phone
Khash543422****Phone
Padegan-E-Khash543423****Phone
Esmail Abad543426****Phone
Najaf Abad543427****Phone
Sangan543428****Phone
Naseri543429****Phone
Abbas Abad543431****Phone
Irandegan543432****Phone
Sabzgaz Pashtkoh543433****Phone
Deh Raees543434****Phone
Nok Abad543522****Phone
Dehpayid543523****Phone
Oskol Abad543524****Phone
Gowhar Kuh543525****Phone
Tomnadan543525****Phone
Tamandan543526****Phone
Sistan Va Baluchestan544*******Phone
Karbasak544221****Phone
Benjar544222****Phone
Gol Mohammad Baik544223****Phone
Jahan Tigh544224****Phone
Jhaleyi544225****Phone
Doost Mohamad Khan544262****Phone
Shahrak Ghergheri544263****Phone
Shahre Kagharghari544263****Phone
Khomar544264****Phone
Milak544265****Phone
Mandilan544266****Phone
Hasan Khoon544321****Phone
Malak Heydari544322****Phone
Zahak544322****Phone
Mojtame Mohamad Shah Karam544323****Phone
Khamak544324****Phone
Jejzinak544325****Phone
Dashte Amir Nezam544326****Phone
Kahak544327****Phone
Goori544328****Phone
Deh Yadegar544331****Phone
Ghale No544332****Phone
Vaslan544334****Phone
Kharashadi544351****Phone
Mojtame Ali Akbar544354****Phone
Sekoohe544355****Phone
Lootak544356****Phone
Esmaeil Ghanbartieh544357****Phone
Firoozei544358****Phone
Abbas Abad544421****Phone
Edimi544422****Phone
Golkhani544423****Phone
Ghaem Abad544424****Phone
Deh Piran544425****Phone
Gholam Ali544426****Phone
Chabahar545*******Phone
Sistan Va Baluchestan545*******Phone
Sistan Va Baluchestan546*******Phone
Ramin546222****Phone
Tis546224****Phone
Dargas546321****Phone
Nagoor546322****Phone
No Bandian546323****Phone
Nobandian546323****Phone
Beris546324****Phone
Sedigh Zehi546325****Phone
Pelan546326****Phone
Pasa Bandar546327****Phone
Ooraki546334****Phone
Kenarak546422****Phone
Kahir546425****Phone
Pezem546426****Phone
Havayi Kenarak546428****Phone
Zarabad546429****Phone
Mokht546521****Phone
Nik Shahr546522****Phone
Nikshahr546522****Phone
Hichan546527****Phone
Ghasr-E-Ghand546562****Phone
Sarbook546563****Phone
Hit546564****Phone
Hamiry546565****Phone
Rasak546622****Phone
Pishin546623****Phone
Parood546625****Phone
Hedar Baftan546626****Phone
Iranshahr547*******Phone
Sistan Va Baluchestan547*******Phone
Sistan Va Baluchestan548*******Phone
Abtar548222****Phone
Daman548223****Phone
Shahr Deraz548224****Phone
Abadan548225****Phone
Ghasem Abad548251****Phone
Bampoor548252****Phone
Mohamad Abad548253****Phone
Mir Abad548254****Phone
Nok Choob548255****Phone
Bezman548322****Phone
Delgan548323****Phone
Jolge Chah Hashem548324****Phone
Chah Giji548334****Phone
Chah Shor548335****Phone
Esfand548336****Phone
Sharder548461****Phone
Sarbaz548462****Phone
Kooh Mitek548463****Phone
Ashar548464****Phone
Lhabad548465****Phone
Hit548466****Phone
Batak548467****Phone
Nasir Abad548468****Phone
Ali Abad Sarbaz548469****Phone
Jangal548471****Phone
Mogh Aitak548473****Phone
Goornagan548477****Phone
Saravan54852*****Phone
Espich548525****Phone
Mohamadi548525****Phone
Dehak548526****Phone
Gasht548527****Phone
Esfandak548528****Phone
Jaltogh548582****Phone
Nahook548584****Phone
Kalleh Gan548585****Phone
Sar Sooreh548621****Phone
Sooran548622****Phone
Sibsooran548623****Phone
Kent548624****Phone
Naser Abad548625****Phone
Paskooh548626****Phone
Hidooj548627****Phone
Sirkan548652****Phone
Zaboli548672****Phone
Espake548722****Phone
Pip548723****Phone
Seyf Abad548724****Phone
Koopach548725****Phone
Fnooch548752****Phone
Maskootan548754****Phone
Dehan548771****Phone
Benet548772****Phone
Khorasan551*******Phone
Neyshaboor551*******Phone
Miz Neyshaboor551126****Phone
Khorasan552*******Phone
Fooshanjan552222****Phone
Farokhak552224****Phone
Abghoo552225****Phone
Mojtama-E-Foolad552225****Phone
Baghshan Gach552226****Phone
Qotnabad552227****Phone
Ghadamgah552322****Phone
Dar Rood552323****Phone
Khorv-E-Olia552326****Phone
Eshagha Abad552328****Phone
Baghshan552332****Phone
Chenaran552334****Phone
Garine552335****Phone
Boojhmehran552336****Phone
Ordoo Ghoshan552337****Phone
Eshgh Abad552422****Phone
Galboo552424****Phone
Shahr-E-Firoozh552452****Phone
Garmab552453****Phone
Soleyman552454****Phone
Bar552455****Phone
Hemat Abad Shahr Kohneh552456****Phone
Barzanoon552523****Phone
Sarchah552524****Phone
Birjand561*******Phone
Khorasan561*******Phone
Miz Birjand561126****Phone
Khorasan562*******Phone
Mood562222****Phone
Kharashad562223****Phone
Noferest562224****Phone
Asadie562322****Phone
Derakhsh Va Asiaban562323****Phone
Darmian562324****Phone
Tabas Masina562325****Phone
Gazik562326****Phone
Noghab562327****Phone
Nozad562328****Phone
Forg562332****Phone
Boor Rang562334****Phone
Avaz562335****Phone
Sarbishe562362****Phone
Khoosaf562422****Phone
Masoom Abad562423****Phone
Taghab562423****Phone
Madan Ghaleh Zari562433****Phone
Ghaen56252*****Phone
Chahak-E-Moosooye562532****Phone
Sade562533****Phone
Khazra Va Dasht-E-Bayaz562534****Phone
Pahnayo562536****Phone
Eslam Abad-E-Ghaen562537****Phone
Bihood562538****Phone
Daheshk562542****Phone
Esfashad562543****Phone
Khashk562544****Phone
Shahrak-E-Ghods562545****Phone
Efriz562546****Phone
Karghand562547****Phone
Afin562549****Phone
Abiz562562****Phone
Haji Abad562563****Phone
Shahrokht562564****Phone
Esfandan562565****Phone
Nahbandan562622****Phone
Khan-E-Sharif562625****Phone
Bichand562626****Phone
Shoosef562662****Phone
Dehak562663****Phone
Sistan Va Baluchestan564*******Phone
Jakigoor564624****Phone
Khorasan-E Razavi571*******Phone
Sabzevar571*******Phone
Khorasan572*******Phone
Afchang572222****Phone
Izi572223****Phone
Khosrojerd572224****Phone
Dolat Abad572225****Phone
Shahre Sanaty Sabzvar572233****Phone
Jajrom572322****Phone
Garme572325****Phone
Daragh572335****Phone
Sankhast572338****Phone
Ivar572342****Phone
Kharashah572343****Phone
Shashtmad572372****Phone
Shamgan572373****Phone
Kizoor572374****Phone
Davarzan572422****Phone
Mehr572423****Phone
Naman572424****Phone
Bize572425****Phone
Bashtin572426****Phone
Sadkharv572432****Phone
Mazinan572433****Phone
Chesham572434****Phone
Maghise572435****Phone
Neghab572522****Phone
Hakamabad572524****Phone
Hokm Abad572524****Phone
Barghamad572525****Phone
Ghezelbashi572526****Phone
Kalate Arab572527****Phone
Kalate Meymari572528****Phone
Andade572532****Phone
Ghale No Shafi Abad572533****Phone
Zoor Abad572534****Phone
Abbas Abad-E-Arab572536****Phone
Khoram Abad572537****Phone
Jeghtay572562****Phone
Zarghan572564****Phone
Deh Emam572565****Phone
Rah Chaman572566****Phone
Farashian572567****Phone
Shahrestanak572568****Phone
Aboo Chenari572569****Phone
Abdol Abad572572****Phone
Azadvar572573****Phone
Mohamad Abad Goft572574****Phone
Soltan Abad572622****Phone
Rebat Jaz572623****Phone
Moshkan572624****Phone
Nodeh Enghelab572625****Phone
Sham Abad572626****Phone
Esfarayen572722****Phone
Rooyin572727****Phone
Khoshin572729****Phone
Zargh Abad572732****Phone
Tooy572733****Phone
Iraj572734****Phone
Sarmaran572735****Phone
Borj572736****Phone
Bozanj572736****Phone
Chahar Borj572737****Phone
Koshki Joghan572738****Phone
Safi Abad572772****Phone
Bam572773****Phone
Ghale Noroodab572822****Phone
Khorasan-E-Razavi581*******Phone
Quchan581*******Phone
Khorasan582*******Phone
Shahr-E-Kohne582222****Phone
Mazraj582223****Phone
Mayvan582224****Phone
Titkanloo582225****Phone
Chari582226****Phone
Khargh582227****Phone
Shafi582228****Phone
Farooj582322****Phone
Bajgiran582372****Phone
Robat582373****Phone
Chegne Sofla582392****Phone
Shirvan58242*****Phone
Zueram582432****Phone
Ziarat582433****Phone
Dovin582434****Phone
Lujli582462****Phone
Daregaz582522****Phone
Tajoddin582526****Phone
Nokhandan582542****Phone
Lotf Abad582562****Phone
Alayin No582563****Phone
Laein No582563****Phone
Chapeshloo582582****Phone
Chenaran582622****Phone
Boghmanj582626****Phone
Radkan582627****Phone
Seyed Abad582628****Phone
Golbahar582632****Phone
Golmakan582633****Phone
Dolat Abad582635****Phone
Akhlamad Aleya Va Sofla582636****Phone
Sar Aseyab-E-Chenaran582664****Phone
Bojnoord584*******Phone
Khorasan584*******Phone
Miz Bojnoord584126****Phone
Khorasan585*******Phone
Espidan585222****Phone
Chenaran-E-Bojnoord585223****Phone
Garivan585224****Phone
Arkan585225****Phone
Garmkhan585226****Phone
Hesar585226****Phone
Node585227****Phone
Langar585239****Phone
Shooghan585332****Phone
Tabar585334****Phone
Eshkhane585422****Phone
Mehmanak585425****Phone
Ghazi585426****Phone
Mohamad Abad585427****Phone
Pish Ghale585428****Phone
Khoramdeh-E-Sharghi Va Qarbi585432****Phone
Chaman Bid585433****Phone
Jarklan585522****Phone
Raz585522****Phone
Gholaman585524****Phone
Gifan585525****Phone


РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Today
Date in various calendars
Gregorian calendar: 20 April 2024
Jewish calendar: 1 Iyar 5775
Islamic calendar: 1 Rajab 1436
Chinese calendar: 2 day 3 month 4412 year


Today holidays
Reasons for mms or sms greetings
• United Nations Chinese Language Day (United Nations)
• Provodki (Ukraine)
• Interior Ministry Mobilization Units Foundation Day (Russia)
• Patriots' Day (Massachusetts, USA)
• Birth of Imam Mohammed Baqir (Shia Islam)
• Sechselauten - Guilds Parade (Zurich, Switzerland)
• Holiday Involving the Consumption of Cannabis (USA)
• Boston Marathon (USA)
• Holiday Involving the Consumption of Cannabis (Canada)
• Prophet Muhammad was put into the Womb of his Mother (Islam)
Examples of free Sms texts for sending

Life is like a coin pleasure & pain are the two sides, only one side is visible at time, but remember other side also waiting 4 its turn

Motivational texts for sms messages

Friendship is a wonderful word, it might be the most beautiful one on earth. Friendship is something powerful, a gift of great value

Friendship texts for sms messages

The prophet ordered the people to pay zakat-ul-fitr before going to the eid prayer

Ramadan greetings for sms messages

The road to a friend's house is never long

Friendship texts for sms messages

At this moment 5 million are having sex 2 million are in gun fights 91milliom at a party and one sad fucker is reading this sms

Rude texts for sms messages

I tried to call you from a payphone last night. I put my doner card in by mistake, it cost me an arm and a leg

Funny jokes for sms messages

Birdy birdy in the sky dropped a poppy in my eye, I don't worry I don't cry, I'm just happy that elephants can't fly

Sweet texts for sms messages

You can never be a leader unless you learn to lose

Funny jokes for sms messages

You are the most special person in my life. You are my friend, philosopher, and guide and lot more. Thanks for coming in my life

Thanksgiving day greetings for sms messages

It is only when we forget all our learning that we begin to know

Graduation greetings for sms messages