Good


Iran phone codes
Iran phone codes of cities starting with 4

Iran telephone codes

Cities phone codes sorted by area code

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
CityArea codePhone number lengthType of connection
Azarbayjan-E Sharqi411*******Phone
Tabriz411*******Phone
Azarbayjan-E Sharqi412*******Phone
Bagh Maruf412*******Phone
Bonab412*******Phone
Gavgan412*******Phone
Khaneqah412*******Phone
Mamaqan412*******Phone
Nadilu412*******Phone
Qazi Jahan412*******Phone
Shadabad-E-Olya412*******Phone
Shiramin412*******Phone
Teymurlu412*******Phone
Basmenj412232****Phone
Zinjenab412235****Phone
Hezarbaran412236****Phone
Dizaj-E-Leylikhni412237****Phone
Lighvan412238****Phone
Liqvan412238****Phone
Asanjan412239****Phone
Kandrood412242****Phone
Kond Rud412242****Phone
Shadabad-E-Mashayekh412244****Phone
Alvar-E-Sofla412245****Phone
Sahlan412247****Phone
Beyraq412248****Phone
Heravi412249****Phone
Mayan-E-Sofla412252****Phone
Osku412253****Phone
Oli Kandi412254****Phone
Karjan412256****Phone
Nigi Esparan412257****Phone
Yangi Espira412257****Phone
Khajeh Dizaj412258****Phone
Alvar Olia412259****Phone
Sefideh Khan412263****Phone
Baranlu412264****Phone
Lahijan412265****Phone
Khosrow Shahr412266****Phone
Tazeh Kand-E-Khosrow Shahr412268****Phone
Baba Baghi412269****Phone
Esfahlan412272****Phone
Satloo412274****Phone
Akhoola412275****Phone
Nojeh Deh412276****Phone
Khalajan412277****Phone
Arpadarrasi412282****Phone
Kojaabad412283****Phone
Chavan412284****Phone
Oskoo412322****Phone
Ilkhchi412332****Phone
Onsorood412336****Phone
Kord Lor412337****Phone
Gonbarof412338****Phone
Kord Abad412339****Phone
Bayram412342****Phone
Dizaj-E-Amirmodar412342****Phone
Sahand412344****Phone
Shahrak-E-Sahand412344****Phone
Kahnamu412345****Phone
Kalejah412346****Phone
Esfanjan412347****Phone
Bavil-E-Olya-Va-Sofla412348****Phone
Majarshin412351****Phone
Sarin Dizaj412362****Phone
Aq Gonbad412364****Phone
Khaseban412365****Phone
Gamiji412366****Phone
Sarai Deh412367****Phone
Saray412367****Phone
Azar Shahr41242*****Phone
Seilab412435****Phone
Azarbayjan-E Sharqi421*******Phone
Maragheh421*******Phone
Ajab Shir422*******Phone
Azarbayjan-E Sharqi422*******Phone
Leylan422*******Phone
Malekan422*******Phone
Dizaj Parvaneh422529****Phone
Khaneh Baraq422532****Phone
Khusheh Mehr422533****Phone
Alghoo422534****Phone
Alqu422534****Phone
Tazeh Kand422535****Phone
Zavesht422536****Phone
Khaneh Baraq Ghadim422538****Phone
Akhund Qeshlaq422542****Phone
Ravasht Bozorg422544****Phone
Rosht Bozorg422544****Phone
Zavaraq422545****Phone
Chopoghlu422547****Phone
Khezerlu422627****Phone
Shiraz422628****Phone
Razian422629****Phone
Nebrin422632****Phone
Harkalan422633****Phone
Javan Ghaleh422635****Phone
Varjoy422722****Phone
Gol Tappeh422725****Phone
Kharaju422727****Phone
Narjabad422728****Phone
Blok Abad422732****Phone
Serj422732****Phone
Dash Atan422734****Phone
Karamjavan422736****Phone
Sanokash422736****Phone
Someeh Sofla422737****Phone
Ahagh422742****Phone
Ghartavol422743****Phone
Mahanjin422745****Phone
Kahagh422746****Phone
Chogan422753****Phone
Malekan422822****Phone
Leylan422827****Phone
Damirchi422829****Phone
Aruq422832****Phone
Bayqut422834****Phone
Tazeh Ghaleh422835****Phone
Tazeh Qaleh422835****Phone
Toorchi422836****Phone
Sharifloo422837****Phone
Ghareh Khazar422838****Phone
Usbash Kandi422839****Phone
Ghoori Jan422842****Phone
Qurijan422842****Phone
Laklar422843****Phone
Mobarakabad422844****Phone
Tapeh Esmaail Abad422845****Phone
Tappeh Esmailabad422845****Phone
Yolqunluy-E-Jadid422846****Phone
Aghmenar422847****Phone
Hoseynabad422848****Phone
Gad Kloo422849****Phone
Ghaleh Jogh422852****Phone
Qaleh Juq422852****Phone
Shirin Kandi422853****Phone
Azarbayjan-E Sharqi423*******Phone
Meyaneh423*******Phone
Sheykhdarabad423222****Phone
Tavaq423223****Phone
Kolucheh Khaleseh423225****Phone
Gun Doghdi423226****Phone
Achachi423227****Phone
Arbat423233****Phone
Sabz423233****Phone
Maman423234****Phone
Torkamanchay423322****Phone
Sowmeh Olya423326****Phone
Kalhor423327****Phone
Varzeqan423328****Phone
Varankesh423332****Phone
Tark423422****Phone
Ishliq423423****Phone
Ownliq423424****Phone
Balsin423425****Phone
Lamshan4234631***Phone
Kaghazkanan423522****Phone
Hasht Rud423622****Phone
Zulbin423627****Phone
Vazifeh Khoran423628****Phone
Aliabad423632****Phone
Owshandel423637****Phone
Qareh Aghach423672****Phone
Nazar Kahrizi423682****Phone
Azarbayjan-E Sharqi424*******Phone
Chatab Olya And Sofla424228****Phone
Ghareb424329****Phone
Mahmandost424329****Phone
Halmasi424334****Phone
Khajeh Gheyas424335****Phone
Oven Masjadlo424427****Phone
Naghabad424432****Phone
Naghsh424432****Phone
Lah Lah Loo424526****Phone
Hasan Kanderood424626****Phone
Solooke Hashtrod424633****Phone
Maghamer424634****Phone
Naser Abadsofla424635****Phone
Kaleh Gard424636****Phone
Dezaj Rezagholibak424638****Phone
Beyg Kande424639****Phone
Akooz Gonbadi424642****Phone
Batoo Akoh424643****Phone
Eshjah4246676***Phone
Ghareh Aghaj424672****Phone
Agh Zeyarat424673****Phone
Atash Beg424685****Phone
Ahar426*******Phone
Azarbayjan-E Sharqi426*******Phone
Abesh Ahmad427*******Phone
Azarbayjan-E Sharqi427*******Phone
Hurand427*******Phone
Jananlu427*******Phone
Kaleybar427*******Phone
Kassin427*******Phone
Kharvanaq427*******Phone
Khomarlu427*******Phone
Khunyaq427*******Phone
Majidabad427*******Phone
Mulan-E-Kaleybar427*******Phone
Varzeqan427*******Phone
Kaghalagh427231****Phone
Gheshlaghshahverdi427233****Phone
Zand Abad427234****Phone
Azghan427235****Phone
Vargahan427236****Phone
Vijini427243****Phone
Dailar427244****Phone
Goojing427248****Phone
Havai427261****Phone
Ghamashloo427265****Phone
Alvigh427323****Phone
Varzaghan427324****Phone
Someeh Del427325****Phone
Arzil427326****Phone
Mosgharan427327****Phone
Aghbalaghe Sofla427328****Phone
Jajan427329****Phone
Dezaj Malek427332****Phone
Ghahir Loo427334****Phone
Doregh427336****Phone
Bekr Abad427337****Phone
Yakhforoozan427337****Phone
Tarakmeh427429****Phone
Molan427432****Phone
Norband427433****Phone
Ghiyeh Bashe427434****Phone
Larijan427524****Phone
Gavan Goormaz427525****Phone
Sarafeh427526****Phone
Azarbayjan-E Sharqi431*******Phone
Sarab431*******Phone
Markaz Shahri Sarab431222****Phone
Markaz Shahri Sarab431223****Phone
Etelaat Sarab431333****Phone
Azarbayjan-E Sharqi432*******Phone
Bostanabad432*******Phone
Razliq432222****Phone
Asb Forushan432224****Phone
Darab432225****Phone
Danbaran432226****Phone
Duzduzan432227****Phone
Heris432228****Phone
Heris-E-Sarab432228****Phone
Esfastan432229****Phone
Bahraman432232****Phone
Behraman432232****Phone
Fargosh432233****Phone
Fargush432233****Phone
Abarghan432234****Phone
Ardeha432235****Phone
Aghmiun432236****Phone
Bijand432237****Phone
Sardha432238****Phone
Adghan432239****Phone
Andrab432242****Phone
Sahzab432243****Phone
Chaghosh432244****Phone
Aslam Abad432245****Phone
Kadejan432246****Phone
Sherh Jen432247****Phone
Ghzal Gache432248****Phone
Shalghon432253****Phone
Jahezdan432255****Phone
Tikmeh Dash432312****Phone
Qareh Chaman432313****Phone
Qareh Baba432314****Phone
Ein Alden432315****Phone
Eyneddin432315****Phone
Alkhalaj432316****Phone
Charm Khoran432317****Phone
Gol Ghasem432412****Phone
Saidabad432417****Phone
Kordkandy432418****Phone
Yoosef Abad432422****Phone
Abriz432423****Phone
Anbardan432424****Phone
Charzeh Khun432425****Phone
Haji Aqa432426****Phone
Seqin Sara432427****Phone
Govarchin432428****Phone
Attalgh Olia432432****Phone
Qezelcheh Meydan432433****Phone
Nowjeh Deh Sadat432434****Phone
Iranaq432435****Phone
Alanaq432437****Phone
Baneh Kohol432438****Phone
Shirvaneh Deh432443****Phone
Khajeh432512****Phone
Arbatan432513****Phone
Belverdi432515****Phone
Nahand432516****Phone
Zarnaq432616****Phone
Namarvar432623****Phone
Kalvanaq432624****Phone
Bakhshayesh432634****Phone
Janqur432636****Phone
Mehraban432712****Phone
Sharabian432715****Phone
Alan432716****Phone
Qeysaraq432718****Phone
Azarbayjan-E Gharbi441****(***)Phone
Orumiyeh441****(***)Phone
Azarbayjan-E Gharbi442*******Phone
Mahabad442*******Phone
Anganeh443*******Phone
Asgarabad443*******Phone
Azarbayjan-E Gharbi443*******Phone
Balanj443*******Phone
Balu443*******Phone
Band443*******Phone
Beygom Qaleh443*******Phone
Dastjerd443*******Phone
Dizaj-E-Margavar443*******Phone
Elyasabad443*******Phone
Emamzadeh443*******Phone
Farokhzad443*******Phone
Gangachin443*******Phone
Gol Tappeh443*******Phone
Gug Tappeh443*******Phone
Gurchin Qaleh443*******Phone
Haftvan443*******Phone
Heydar Luy-E-Biglar443*******Phone
Jabal Kandi443*******Phone
Kahriz443*******Phone
Kashtiban443*******Phone
Malham443*******Phone
Marz-E-Sero443*******Phone
Meyavaq443*******Phone
Moghanjuq443*******Phone
Mohammad Yar443*******Phone
Naqadeh443*******Phone
Nazlu443*******Phone
Piran Shahr443*******Phone
Qareh Aghaj443*******Phone
Qareh Bagh443*******Phone
Qareh Hasanlu443*******Phone
Qareh Qeshlaq443*******Phone
Qulenji443*******Phone
Rashkan443*******Phone
Razhan443*******Phone
Saatluy-E-Biglar443*******Phone
Sanati Orumiye443*******Phone
Shakaryazi443*******Phone
Silab443*******Phone
Silvana443*******Phone
Soltan Ahmad443*******Phone
Sureh443*******Phone
Tala Tappeh443*******Phone
Tappeh Hasanlu443*******Phone
Tazeh Shahr443*******Phone
Torkaman443*******Phone
Tumatar443*******Phone
Tupraq Qaleh443*******Phone
Zeynalu443*******Phone
Ziveh443*******Phone
Gachin443245****Phone
Qushchi443322****Phone
Karkhaneh Qand443372****Phone
Salmas44352*****Phone
Agriqash444*******Phone
Azarbayjan-E Gharbi444*******Phone
Daryas444*******Phone
Gardkeshaneh444*******Phone
Gug Tappeh444*******Phone
Kuseh Kahriz444*******Phone
Mirabad444*******Phone
Nalas444*******Phone
Nalus444*******Phone
Oshnaviyeh444*******Phone
Qom Qaleh444*******Phone
Rabat444*******Phone
Sar Dasht444*******Phone
Yusef Kandi444*******Phone
Qezel Qopi4444******Phone
Azarbayjan-E Gharbi445*******Phone
Gard Keshaneh4452******Phone
Azarbayjan-E Gharbi448*******Phone
Par4487******Phone
Ardabil451*******Phone
Fakhr Abad451547****Phone
Gooshloo451736****Phone
Aleni452*******Phone
Ardabil452*******Phone
Sarein452222****Phone
Karkaragh452224****Phone
Taleb Gheshlaghi452225****Phone
Samarin452226****Phone
Jabedar452227****Phone
Gilandeh452228****Phone
Kilandeh452228****Phone
Alvars452229****Phone
Soltan Abad452233****Phone
Agh Belagh Agha Jan452237****Phone
Anzaboliya452239****Phone
Sham Asbi452247****Phone
Ordimoosi452248****Phone
Samian452252****Phone
Hakim Gheshlagh452253****Phone
Taparokhloo452254****Phone
Agh Belagh Rostam Khan452255****Phone
Chenaghrood452256****Phone
Karigh452257****Phone
Someeh452258****Phone
Namin452322****Phone
Hoor452324****Phone
Nanekaran452325****Phone
Anbaran452327****Phone
Abi Beygloo452328****Phone
Dolat Abad452332****Phone
Niaragh452337****Phone
Nojehdeh452338****Phone
Minabad452339****Phone
Beris452342****Phone
Arkhazloo452343****Phone
Marny452345****Phone
Yonjaloo452346****Phone
Golshan452352****Phone
Jid452353****Phone
Anbarane Oliya452354****Phone
Hir452362****Phone
Arallooy452363****Phone
Noshahr452364****Phone
Piraghom452366****Phone
Khalil Abad452367****Phone
Nir452382****Phone
Koor Abbasloo452384****Phone
Kooraim452385****Phone
Boosjin452386****Phone
Iyourigh452388****Phone
Khaneh Shir452389****Phone
Virsagh452393****Phone
Ghareshiran452394****Phone
Ghortoolmoosh452395****Phone
Khalkhal45242*****Phone
Lome Dasht452428****Phone
Lanbar452432****Phone
Khoms452433****Phone
Majre452434****Phone
Toolesh452436****Phone
Befrajerd452437****Phone
Kezj452438****Phone
Ganjegah452456****Phone
Koloor452462****Phone
Karin452464****Phone
Shal452465****Phone
Lord452466****Phone
Hashtchin452482****Phone
Barandagh452484****Phone
Nasaz452486****Phone
Givi Pain452492****Phone
Firooz Abad452494****Phone
Zarj Abad452496****Phone
Meshkin Shahr45252*****Phone
Lahrood452532****Phone
Anar452534****Phone
Balelojeh Mirak452535****Phone
Parikhan452536****Phone
Naghdi Alia452537****Phone
Jabdarigh452538****Phone
Dadebeygloo452539****Phone
Ghasabe452542****Phone
Kojnagh452543****Phone
Elni452545****Phone
Ghreh Gheyeh452546****Phone
Arbab Kandi452548****Phone
Arjagh452552****Phone
Ahmad Abad452553****Phone
Ghoort Tape452554****Phone
Ahmad Biglo452555****Phone
Sarihkanlo452567****Phone
Razi452582****Phone
Moradloo452586****Phone
Ghooshaye Sofla452587****Phone
Koli Oliya452588****Phone
Salavat452589****Phone
Geremi452622****Phone
Oni Olia452632****Phone
Zomare452634****Phone
Sharak-E-Valiasr452635****Phone
Kolansoora452636****Phone
Boneh452637****Phone
Mohammad Taghi Kondi452638****Phone
Shekarab452639****Phone
Hamzzeh Khanlo452642****Phone
Agha Hasan Biglo452643****Phone
Parchin452644****Phone
Shahrak Beesat452645****Phone
Barmehr452646****Phone
Van452647****Phone
Kord Lor452649****Phone
Taze Kand Angoot452662****Phone
Zive452663****Phone
Ghare Aghaj452664****Phone
Diraj452665****Phone
Ghasem Kondi452666****Phone
Agha Mohammad Biglo452667****Phone
Ghaleh Barzand452668****Phone
Ghareh Khan Beiglo452669****Phone
Pars Abad45272*****Phone
Oltan452732****Phone
Iran Abad452733****Phone
Takaleh Kandi452734****Phone
Takchi452735****Phone
Ebrahim Abad-E-Moghan452738****Phone
Ajirloo452742****Phone
Perivatloo452744****Phone
Eslam Abad-E-Jadid452745****Phone
Eslam Abad-E-Ghadim452746****Phone
Ozoon Ghooyi452748****Phone
Taze Kand-E-Ghadim452752****Phone
Para Gheshlagh452753****Phone
Mahmood Abad452754****Phone
Shahrak-E-Moghan452755****Phone
Khan Gheshlaghi452759****Phone
Aslandooz452782****Phone
Ghoosh Gheshlagh452783****Phone
Agh Ghobagh452784****Phone
Maghsood Loo452787****Phone
Noor Mohammad Kondy452788****Phone
Boran Oliya452789****Phone
Bileh Sovar452822****Phone
Babak452826****Phone
Rooh Kandi452827****Phone
Goog Tape452828****Phone
Foolad Loo Ghooyi452832****Phone
Injiloo452833****Phone
Jafar Abad452882****Phone
Goordigel452886****Phone
Azarbayjan-E Gharbi461*******Phone
Khoy461*******Phone
Avaoghli462*******Phone
Azarbayjan-E Gharbi462*******Phone
Bazargan462*******Phone
Churs462*******Phone
Dizaj-E-Diz462*******Phone
Eslamabad462*******Phone
Firuraq462*******Phone
Hajilar462*******Phone
Hasheyeh Rud462*******Phone
Kelisa Kandy462*******Phone
Keshmesh Tappeh462*******Phone
Makhur462*******Phone
Maku462*******Phone
Margenler462*******Phone
Nazok Olya462*******Phone
Pasak-E-Sofla462*******Phone
Pir Kandi462*******Phone
Pol Dasht462*******Phone
Qareh Ziaeddin462*******Phone
Quruq462*******Phone
Sadd-E-Aras462*******Phone
Santati462*******Phone
Seyah Baz462*******Phone
Seyah Cheshmeh462*******Phone
Seyyed Tajeddin462*******Phone
Sufi462*******Phone
Tazeh Kand462*******Phone
Var462*******Phone
Yazdekan462*******Phone
Yowla Galdi462428****Phone
Azarbayjan-E Sharqi471*******Phone
Shabestar471*******Phone
Azarbayjan-E Sharqi472*******Phone
Sharafkhaneh472216****Phone
Moradabad472222****Phone
Shandabad472222****Phone
Kafiolmolk472225****Phone
Kushk472225****Phone
Kuzeh Kanan472226****Phone
Vayqan472227****Phone
Benis472228****Phone
Sis472232****Phone
Beygjeh Khatun472233****Phone
Daryan472234****Phone
Khameneh472234****Phone
Dizaj Khalil472237****Phone
Til472238****Phone
Sarbanqoli472242****Phone
Alishah472244****Phone
Qareh Tappeh472245****Phone
Dijzaj-E-Sheykh Marjan472246****Phone
Tasuj472246****Phone
Chehregan472252****Phone
Zinab472253****Phone
Golabad472254****Phone
Kond Rud472254****Phone
Shanjan472255****Phone
Heris472256****Phone
Amir Zakareya472257****Phone
Chelleh Khaneh472322****Phone
Sufian472322****Phone
Nazarlu472327****Phone
Amand472328****Phone
Nematollah472332****Phone
Sefid Kamar472334****Phone
Payaneh472336****Phone
Andabil472337****Phone
Garus472338****Phone
Azarbayjan-E Gharbi481*******Phone
Meyan Doab481*******Phone
Ahmadabaad482*******Phone
Ahmadabad482*******Phone
Azarbayjan-E Gharbi482*******Phone
Baktash482*******Phone
Baruq482*******Phone
Bukan482*******Phone
Chahar Borj-Eqadim482*******Phone
Choplu482*******Phone
Fasanduz482*******Phone
Firuz Abad482*******Phone
Gerdeh Rash482*******Phone
Gol Soleymanabad482*******Phone
Gug Tappeh482*******Phone
Hachesu Shahindedj482*******Phone
Heydarabad482*******Phone
Hola Su482*******Phone
Javad Hesari482*******Phone
Keshavar482*******Phone
Lalaklu482*******Phone
Mahmudabad482*******Phone
Molla Shahabeddin482*******Phone
Oghul Beyk482*******Phone
Qar Yaqdi482*******Phone
Qareh Musalu482*******Phone
Quzluy-E-Afshar482*******Phone
Rahim Khan482*******Phone
Sar Chenar482*******Phone
Shabilu482*******Phone
Shahin Dej482*******Phone
Sowgoli Tappeh482*******Phone
Takab482*******Phone
Uch Tappeh Kord482*******Phone
Uch Tappeh Qaleh482*******Phone
Yaqin Ali Tappeh482*******Phone
Azarbayjan-E Sharqi491*******Phone
Marand491*******Phone
Azarbayjan-E Sharqi492*******Phone
Liverjan492*******Phone
Seyahsaran492*******Phone
Zanooz492212****Phone
Zonuz492212****Phone
Zonuzaq492212****Phone
Koshksaray492214****Phone
Yamchi492216****Phone
Zanjireh492218****Phone
Anamagh492219****Phone
Harzand Atigh492221****Phone
Bonab-E-Marand492222****Phone
Arbatan492223****Phone
Dowlatabad492224****Phone
Oryan Tapeh492225****Phone
Oryan Tappeh492225****Phone
Dizaj-E-Hossein Beyk492226****Phone
Kondlaj492227****Phone
Baruj492228****Phone
Miab492229****Phone
Abarghan492232****Phone
Gallehban492233****Phone
Galin Qeyeh492234****Phone
Bahram492235****Phone
Merkid492236****Phone
Harzand492237****Phone
Yalquz Aghaj492238****Phone
Vanloojagh492239****Phone
Charchar492241****Phone
Tazeh Kand Akhoond492242****Phone
Tazeh Kand-E-Akhund492242****Phone
Yekan Olia492243****Phone
Harchagan492244****Phone
Hochegan492244****Phone
Payam492245****Phone
Yekan Kahriz492246****Phone
Alanjaq492247****Phone
Zanoozagh492249****Phone
Livar492252****Phone
Ersi-E-Marand492253****Phone
Qarajeh Feyzollah492254****Phone
Shurdaraq492255****Phone
Farfar492256****Phone
Aralan492257****Phone
Zal492261****Phone
Pirbala492264****Phone
Kerab492265****Phone
Dizaj Ghorban492267****Phone
Aish Abad492273****Phone
Alamdar-E-Gargar49230*****Phone
Jolfa492302****Phone
Siah Saran492306****Phone
Doozal492309****Phone
Nordooz492309****Phone
Shoja492313****Phone
Iri Sofla492314****Phone
Seyah Rud492315****Phone
Daran492316****Phone
Ersi-E-Hadishahr492317****Phone
Hadi Shahr492317****Phone
Zaveah492318****Phone


РУССКАЯ ВЕРСИЯ
Today
Date in various calendars
Gregorian calendar: 26 May 2024
Jewish calendar: 8 Sivan 5775
Islamic calendar: 7 Sha'ban 1436
Chinese calendar: 9 day 4 month 4412 year


Today holidays
Reasons for mms or sms greetings
• Business Day (Russia)
• National Sorry Day (Australia)
• National Day of Healing (Australia)
• Independence Day (Georgia)
• Mother's Day (Poland)
• Lawyers Day (Tajikistan)
• Independence Day (Guyana)
• Birth of Qasim ibn Hasan (Shia Islam)
• Sardarapat Victory Day (Armenia)
• Grandmother Day (Udmurtia, Russia)
Examples of free Sms texts for sending

You are the most special person in my life. You are my friend, philosopher, and guide and lot more. Thanks for coming in my life

Thanksgiving day greetings for sms messages

It is only when we forget all our learning that we begin to know

Graduation greetings for sms messages

Always be on 'Their side' in some way, no matter what

Wisdom texts for sms messages

Why did the sardar watch rang de basanti? He thought it was a movie on holi

Holi greetings for sms messages

You are strong, beautiful & compassionate and much more than words cld ever say

Women day greetings for sms messages

Wen nite cums look 2 da sky, if U c a falling star dont wonder Y. Just make a vsh, trust me it will cum true, coz wen I did it, I found U

Kiss texts for sms messages

Aliens have contacted the earth... Just watch the news and see it... And one more thing advance mein happy april fool

April fool jokes for sms messages

Friends are like stars... You don't see them all the time, but you know they're there

Love texts for sms messages

The old believe everything. The middle aged suspect everything. The young know everything. Happy birthday

Birthday greetings for sms messages

I'm on a mission to get over you, in other words mission impossible

Love texts for sms messages